Vooraankondiging: nieuwe stimuleringssubsidieronde palliatieve zorg

Vanaf vandaag kunt u informatie vinden over de aankomende stimuleringssubsidieronde ’Implementeren in de palliatieve zorg’. Dit keer kunt u subsidie aanvragen voor de interventie CURA.

Interventie CURA

Met deze subsidieoproep ondersteunen wij zorginstellingen bij de implementatie en borging van de interventie CURA (Concentreren, Uitstellen, Reflecteren, Actie ondernemen).

CURA ondersteunt zorgverleners op een laagdrempelige manier bij de omgang van ethische uitdagingen die ze tegenkomen in de palliatieve zorgpraktijk. Zorgverleners in palliatieve zorg krijgen regelmatig te maken met lastige situaties: situaties die zogenaamde ‘morele vragen’ of ‘morele twijfel’ oproepen. Het gaat om situaties waarin het niet duidelijk is wat nu het juiste is om te doen. Of waarin je als zorgverlener sterk het gevoel hebt dat de keuzes die anderen maken (bijvoorbeeld de arts of patiënt) niet tot goede palliatieve zorg leiden. Gestructureerd stilstaan bij zo’n situatie kan dan helpen.

Lees meer informatie over CURA.

Wie kan aanvragen?

In deze subsidieronde kunnen Nederlandse zorginstellingen (zie artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen), samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen en zorgnetwerken een stimuleringssubsidie aanvragen van maximaal € 35.000,-. Het totaal beschikbare budget voor deze subsidieronde is € 500.000,-.

Wat is het tijdpad?

Onder het kopje meer informatie vindt u de link naar de subsidieoproep CURA zodat u zich alvast kunt voorbereiden op de subsidieaanvraag. Het is nog niet mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Vanaf 15 januari 2024 kunt u uw voorstel indienen, waarbij het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt. Aanvragers ontvangen uiterlijk eind maart 2024 bericht over het subsidiebesluit.

Informatiebijeenkomst 9 november 2023

Wilt u extra toelichting op de subsidieoproep of heeft u een vraag over het indienen van uw subsidieaanvraag? Kom naar onze digitale informatiebijeenkomst op 9 november 2023 van 16.00-17.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de interventie CURA en kunt u vragen stellen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de subsidieoproep.

Programma Palliantie II en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het programma Palliantie II. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren wij en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.