Vervolgsubsidie voor 3 IMDI demonstratieprojecten

Technologie speelt een belangrijke rol in het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. In 2021 hebben 9 publiek private consortia subsidie ontvangen vanuit de subsidieoproep, Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten van het programma IMDI. 3 van deze demonstratieprojecten ontvangen nu vervolgsubsidie.

IMDI demonstratieprojecten

Door bijvoorbeeld medische technologie in te zetten bij de zelfzorg of mantelzorg van patiënten is er minder zorgpersoneel nodig. En een technologie die voorkomt dat bestaande aandoeningen verergeren of chronisch worden, vermindert de zorgvraag.

Het doel van de subsidieoproep Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten Show and Transfer I was veelbelovende innovaties een aantal stappen verder te brengen in de innovatieketen. Met de subsidie konden gehonoreerde demonstratieprojecten hun technologische innovaties, die reeds gevalideerd waren in het lab, doorontwikkelen tot een minimal viable product.

Eind vorig jaar konden demonstratieprojecten, met een gehonoreerd Show en Transfer I onderdeel,  een aanvraag indienen voor vervolgsubsidie. Doel van deze vervolgsubsidie is het kunnen toepassen en valideren van hun ontwikkelde product in de leef- en zorgomgeving.

Gehonoreerde projecten

De volgende IMDI demonstratieprojecten ontvangen een vervolgsubsidie:

Validation and Market Transfer of the Novel Cardiovascular Stress Management Program: 'Wavy' through a multicenter randomized controlled trial, aimed to reduce symptoms of both males and females with coronary vascular dysfunction, followed by market implementation.

Projectleider dr. S.E. Elias-Smale, Radboud University Medical Center

Wereldwijd lijden 112 miljoen patiënten aan pijn op de borst. Na onderzoek blijkt bij velen dat de vaten om het hart niet goed werken. Bijvoorbeeld doordat ze verkrampen. Dit leidt tot veel hartklachten zoals pijn op de borst en benauwdheid. Bij veel patiënten worden de hartklachten uitgelokt door stress. Stressmanagement wordt daarom aanbevolen. Dergelijke toegankelijke op maat gemaakte toepassingen voor hartpatiënten zijn echter schaars. De mobiele app Wavy is ontworpen in samenwerking met hartpatiënten, om hen bewust te maken van hun stress in relatie tot hun symptomen en te helpen stress op een gepersonaliseerde manier te beheersen. Of de app daadwerkelijk zorgt voor een lagere ziektelast wordt binnen het project onderzocht met een studie. Hierin krijgen 100 patiënten de gebruikelijke zorg en 100 patiënten in aanvulling ook de app Wavy. Daarna zullen de groepen worden vergeleken op ziektelast. Tevens wordt het in praktijk brengen van de app gedurende dit project voorbereid.

Diminished deployment of medical resources by use of the one-stop breath analyser for preschool children with asthma and adults with lung cancer

Projectleider prof. dr. E. Dompeling, UM/Maastricht UMC

Het is van cruciaal belang dat (chronische) longaandoeningen zoals astma en longkanker in een vroeg stadium accuraat kunnen worden opgespoord. Met name voor kwetsbare patiënten zoals kinderen of ouderen, heeft dit een uitgesproken positief effect op het succesvol behandelen van de patiënt en de daaruit volgende prognose. Binnen de medische diagnostiek is het ontwikkelen van niet-invasieve screeningsmethoden een trend die in het komende decennium verwacht wordt enorm aan populariteit te winnen. Daartoe werd de afgelopen twee jaar in een fase-I-ontwikkelproject een minimal viable product (MVP) ontwikkeld dat in staat is om vluchtige organische stoffen te detecteren in uitgeademde lucht. De vinding is het onderwerp van een IP-aanvraag en het apparaat heeft bewezen te werken en verder gebruikt en ontwikkeld kan worden in een zorgomgeving. De MVP zal verder bij tenminste 2 zorginstellingen worden gevalideerd en klaar gemaakt voor de overdracht naar een commerciële partij.

MASQUE2: Validating and implementing a garment-integrated sensor system for early stress detection in long-term care residents with impaired cognition

Proejectleider dr. H.J.A. Smaling, LUMC

Mensen met dementie en mensen een verstandelijke beperking zijn gevoelig voor stress. Zij kunnen dit vaak zelf niet meer aangeven. Wordt stress te laat herkend, dan kan dit leiden tot onbegrepen gedrag. Onbegrepen gedrag vermindert de kwaliteit van leven van mensen met dementie en een verstandelijke beperking en hun zorgverleners, bemoeilijkt het leveren van goede zorg en verhoogt ziekteverzuim en personeelsverloop. Wij ontwikkelden samen met mensen met dementie en een verstandelijke beperking, zorgprofessionals en naasten een sensorsysteem in kleding, dat helpt vroegtijdige signalen van stressopbouw te herkennen. We gaan het sensorsysteem uittesten bij mensen met dementie en met een verstandelijke beperking in minimaal 4 langdurige zorg organisaties om het systeem te verbeteren, zodat het uiteindelijk ingezet kan worden om stress en onbegrepen gedrag te verminderen en de kwaliteit van leven bij mensen met dementie en een verstandelijke beperking en hun zorgverleners te verhogen.

Over het programma IMDI

Om de inzet van zorgpersoneel te ondersteunen en de zorgvraag te verminderen, is het belangrijk om (nieuwe) medische technologieën te ontwikkelen en resultaten uit eerdere onderzoeken zo snel mogelijk toe te passen. Doel van het IMDI programma is een impuls geven aan de ontwikkeling van deze nieuwe medische technologie. Om vervolgens met deze technologie bruikbare producten te creëren en die vervolgens in de praktijk te valideren, te vermarkten en te implementeren.