IMDI

Technologie speelt een belangrijke rol in het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich op de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt.

Aanleiding

Om de inzet van zorgpersoneel te ondersteunen en de zorgvraag te verminderen, is het belangrijk om (nieuwe) medische technologieën te ontwikkelen en resultaten uit eerdere onderzoeken zo snel mogelijk toe te passen. 

Door bijvoorbeeld medische technologie in te zetten bij de zelfzorg of mantelzorg van patiënten is er minder zorgpersoneel nodig. En een technologie die voorkomt dat bestaande aandoeningen verergeren of chronisch worden, vermindert de zorgvraag. Dat geldt ook voor technologie die bijdraagt aan een effectievere diagnostiek, behandeling en follow-up.

Doel

Doel van het IMDI programma is een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe medische technologie. Om vervolgens met deze technologie bruikbare producten te creëren en die vervolgens in de praktijk te valideren, te vermarkten en te implementeren.

Over dit programma

Het IMDI programma bestaat uit 2 programmalijnen waaronder verschillende subsidieoproepen vallen.

Programmalijn Technologie voor Bemensbare Zorg

Technologie voor Bemensbare Zorg bestaat uit 2 subsidieoproepen: een subsidieoproep voor doorbraakprojecten en een oproep voor demonstratieprojecten.

De oproep voor doorbraakprojecten is gericht op nieuwe ideeën voor technologische oplossingen. Doel van deze subsidie is om onderzoekers en gebruikers uit te dagen om tot nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken te komen op medisch technologisch gebied. Deze doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst.

De subsidieoproep voor demonstratieprojecten biedt de mogelijkheid om veelbelovende innovaties een aantal stappen verder in de innovatieketen te brengen. Doel van deze subsidieoproep is het verder ontwikkelen van technologische innovaties die reeds gevalideerd zijn in het lab (TRL4) tot het niveau van een Minimal Viable Product (MVP).

Programmalijn Technologie voor Duurzame Zorg

Onder Technologie voor Duurzame Zorg vallen ook twee subsidieoproepen. De eerste subsidieoproep is uit 2017 en richt zich op het verder brengen van innovaties op het gebied van medische technologie, die al in ontwikkeling zijn. Deze innovaties leiden tot een meer betaalbare en beter toegankelijke zorg van hoge kwaliteit.

 Hart voor Duurzame Zorg is de andere subsidieoproep. Deze richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt en/of een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart/vaatziekte dan wel in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen.

Samenwerking

Technologie voor Bemensbare Zorg is een samenwerking tussen ZonMw en NWO en Health~Holland. Hart voor Duurzame Zorg is een samenwerking tussen ZonMw, Hartstichting en NWO

Commissies

Het IMDI programma heeft een stuurgroep en per subsidieoproep verschillende beoordelingscommissies. Voor een aantal rondes is een monitoringscommissie ingesteld.

Voorzitter

Prof. Dr. J.S. (Hans) Rietman

Leden

Prof. Dr. A.F.W. (Ton) van der Steen
Drs. K. (Kris) Bulder
Dr. M.C.M. (Marina) Senten
Prof. Dr. T.E. (Tsjalling)  Swierstra
Dr. J.H. (Han) Ruiter MBA

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 30.000.000
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %

Contact

Marianne Biegstraaten-Meeuws

Senior Programmamanager
imdi [at] zonmw.nl

Angela Lansbergen-Engel

Programmamanager
imdi [at] zonmw.nl

Thomas van der Horst

Programmasecretaris
imdi [at] zonmw.nl