Tien Connect-regio's krijgen tot 75.000 euro voor verbetering zorg atriumfibrilleren en hartfalen

Deze maand is aan tien Connect-regio’s elk tot € 75.000,- subsidie toegekend om de juiste hartzorg op de juiste plek te realiseren. Zij ontvangen deze subsidie vanuit de gezamenlijke subsidieoproep van de Hartstichting en ZonMw: de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek.

Samenwerking ZonMw en de Hartstichting

Deze subsidieoproep is het resultaat van een thematische samenwerking tussen de Hartstichting en het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Hiermee willen de Hartstichting en ZonMw hun expertise combineren om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en optimaal te behandelen.

Samen de beste zorg leveren

Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect konden subsidie aanvragen voor het implementeren van een Regionale Transmurale Afspraak (RTA). De Connect-regio’s brengen bij het implementeren van de RTA de verschillende zorgverleners uit de relevante lijnen en sectoren bij elkaar. Gezamenlijk bieden zij zorg voor atriumfibrilleren en hartfalen meer integraal en transmuraal aan. Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener of ondersteuner die op dat moment de beste bijdrage aan zijn of haar zorg- of ondersteuningsbehoefte kan leveren. Dit moet leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.

Maatwerk in elke regio

De tien gehonoreerde projecten gaan uiterlijk in september van start en hebben een looptijd van maximaal 24 maanden. Elke regio gaat een eigen, op maat gemaakte, aanpak implementeren. Van de tien projecten richten vijf projecten zich op de behandeling van hartfalen, drie projecten richten zich op atriumfibrilleren en twee regio’s nemen beide aandoeningen in beschouwing.

Eind 2022 een volgende ronde

Deze Regio-impuls Hartzorg is de eerste subsidieronde over hartzorg vanuit de thematische samenwerking tussen de Hartstichting en ZonMw, ‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. Naar verwachting zal er eind 2022 nog een tweede en tevens laatste subsidieronde voor dit thema zijn. De inhoud van de tweede oproep kan, op basis van een evaluatie, afwijken van de eerste ronde. Net als bij de eerste ronde kan NVVC Connect ondersteuning bieden bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Over de samenwerking

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP-beweging. In de DCVA hebben 22 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.