Subsidie toegekend voor de opleiding Implementatie Science Practitioner (ISP)

Implementatie science practitioner
ZonMw wil met de Implementatie science practitioner (ISP) Fellowships de werelden van onderzoek en praktijk met elkaar verbinden door te investeren in ‘bruggenbouwers’ en ‘ambassadeurs’. Tevens wil ZonMw met het opleiden van deze fellows bijdragen aan het versterken van de implementatie infrastructuur. Inmiddels is er een consortium gevormd, welke subsidie toegekend heeft gekregen, voor het ontwikkelen en uitvoeren van de opleiding 'Implementatie Science Practitioner' (ISP).

Consortium gevormd en subsidie toegekend

Een opleiding tot ISP bestond nog niet in Nederland. Voor het realiseren van de ISP opleiding is een consortium (multidisciplinair samenwerkingsverband) van meerdere organisaties gevormd, te weten:

  • Erasmus MC;
  • Hogeschool Utrecht; en
  • Care Innovation Center.

Dit gevormde consortium heeft vanuit ZonMw subsidie toegekend gekregen om:

  • de opleiding te ontwikkelen, die voldoet aan het beoogde ISP profiel;
  • de opleiding (duur: 18 maanden) uit te voeren, voor ten minste bovengenoemde fellows (start vanaf november 2023);
  • en de opleiding te evalueren.

Het consortium is een duurzaam samenwerkingsverband tussen deze drie organisaties, die kennis en expertise hebben op het gebied van theoretische aspecten van implementatie(strategieën) en veranderkunde, evenals de toepassing daarvan in de praktijk.

Initiatief kan rekenen op veel belangstelling

Voor dit initiatief is veel belangstelling, ook onlangs tijdens het ZonMw Jubileum Symposium 'Knowing HOW: 25 Years of Implementation Science and Practice'. Hoogleraar Tijn Kool (Radboudumc) haalde de ISP-fellowships aan, als voorbeeld van relevante ontwikkelingen, tijdens zijn keynote over Passende Zorg.

Fellows worden de deelnemers

Eerder dit jaar werden 40 Implementatie Science Practitioner fellowships door ZonMw toegekend. De fellows worden opgeleid om in een blijvend actieve rol de verspreiding en implementatie van opgedane kennis (op het gebied van doelmatigheid en/of passende zorg) op de werkvloer te (helpen) realiseren met als doel (kosten)effectieve zorg in de dagelijkse praktijk.

We stellen deze 40 fellows graag aan je voor:
40 Implementatie Science Practitioner fellowships toegekend.

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma duurt 18 maanden. De fellows gaan concreet aan de slag met implementatie van onderzoeksresultaten en/of zorginnovatie aan de hand van een eigen casus. Het opleidingsprogramma omvat naast theorie en praktijk ook intervisie en de mogelijkheid tot consultatie en/of coaching. Bestuurders/leidinggevenden/teamleden (uit organisaties van de fellows) worden actief betrokken bij de opleiding. De opleiding sluit aan bij de verschillende contexten, aandachtsgebieden, danwel zorgdomeinen van waaruit de deelnemers afkomstig zijn. De voorbereidingen voor dit ISP-opleidingstraject zijn inmiddels in volle gang.

De aftrap heeft plaatsgevonden op 1-2 november met een 2-daagse kickoff. Over de vorderingen en resultaten zal regelmatig worden gecommuniceerd.