Stimulans voor mentale gezondheid

4 juni is een nieuwe subsidieronde gestart voor de implementatie van erkende interventies gericht op mentale gezondheid. Daarnaast starten er binnenkort een aantal nieuwe projecten mentale gezondheid.

Subsidieronde Implementatie-impuls opengesteld

Deze subsidie is bedoeld voor de implementatie, borging en opschaling van erkende interventies en de kennisuitwisseling hierover. Deze projecten zullen ook aanhaken op het kennisnetwerk uit de ronde Kennisinfrastructuur.

GGD’en en interventie-eigenaren kunnen een aanvraag indienen. Bij de aanvraag moet een gemeente betrokken worden. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst getoetst. Aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen worden gehonoreerd.

Per project met een looptijd van maximaal 18 maanden kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. Het totale bedrag van deze ronde is €1.500.000. 

Reeds gehonoreerde implementatieprojecten

Uit een eerdere subsidieronde starten er binnenkort vier projecten Implementatieonderzoek Mentale Gezondheid. Het doel van deze projecten is om kennis, kansen en knelpunten over inbedding, implementatie, borging en opschaling van interventies op het gebied van mentale gezondheid in kaart te brengen. Dit gebeurt via de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Zo kan vanuit de praktijk implementatie plaatsvinden en tegelijk samen met een kennisinstelling actiegericht worden geleerd. Drie projecten zullen zich richten op de mentale gezondheid van jongeren. Eén project zal zich richten op stevig ouderschap.

Overzicht van de projecten van deze subsidieronde:

10690022310003 - Implement@ease: Versterken implementatie van een integrale aanpak voor jongeren met (beginnende) mentale klachten

10690022310004 - Een stevige basis voor Stevig Ouderschap in Brabant.

10690022310006 - Samen naar beter: Optimale implementatie van een integrale aanpak mentale gezondheid in het VMBO&MBO 

10690022310007 - Meer jongeren @ease. Implementatieonderzoek naar een groter bereik van de doelgroep en een betere inbedding in Amsterdam

Project Kennisinfrastructuur

Vanuit de ronde Kennisinfrastructuur mentale gezondheid is één project gehonoreerd. Het doel van dit project is het inrichten van een duurzaam landelijk dekkend kennisnetwerk mentale gezondheid. In dit kennisnetwerk worden de geleerde lessen uitgewisseld, waarop in andere regio’s kan worden voortgebouwd. Het kennisnetwerk brengt kennisorganisaties samen die hun eigen expertise inbrengen, onder een centrale regie. Op deze wijze wordt gebouwd het kennisnetwerk aan een landelijke kennisinfrastructuur op het gebied van mentale gezondheid. Alle werkplaatsen participeren in het kennisnetwerk.

Projectnummer 10690022320002: 
Naar een landelijk dekkend Kennisnetwerk mentale gezondheid. Samenvatting volgt.