Snellere toegang tot kennis door koppeling onderzoek en richtlijnen

ZonMw en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zorgen samen dat kennis sneller beschikbaar komt. Hiervoor is een koppeling gemaakt tussen de onderzoeken uit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek en de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de FMS. Het is nu meteen duidelijk welk onderzoek betrekking heeft op welke richtlijn. Zodra nieuwe resultaten uit onderzoek beschikbaar komen, kunnen ze in de richtlijnen worden verwerkt.

Wetenschappelijke kennis sneller beschikbaar

Dokters en patiënten willen snel kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis, om samen gefundeerde beslissingen te nemen over de juiste zorg. Die kennis is dankzij de koppelingen nu sneller beschikbaar.  Een nieuwe methode voor richtlijnonderhoud, waardoor de richtlijnen voortaan jaarlijks kunnen worden geactualiseerd, in plaats van eens in de vijf of acht jaar, zorgt voor verdere versnelling van de toegankelijkheid van kennis.

Selma Tromp, bestuurslid van de FMS, gaf op 13 februari 2020 het officiële startschot van de vernieuwde richtlijnendatabase tijdens het symposium ‘Modulair onderhoud; de toekomst van richtlijnen’

Meer informatie