Regieorgaan Open Science officieel van start onder de naam Open Science NL

ZonMw heeft vandaag met NWO en dertien andere organisaties en het ministerie van OCW het convenant voor Open Science NL ondertekend. Hierin staan nadere afspraken over het nieuw op te zetten regieorgaan Open Science bij NWO, dat Open Science NL heet. De feestelijke ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst aan de TU in Delft, dat geheel in het teken van stond van open science.

Regieorgaan open science is een feit

Met de ondertekening van het convenant is het nieuw op te richten regieorgaan een feit. Het doel van Open Science NL is om de transitie naar open science in Nederland verder te versnellen. Open Science NL zal organisatorisch onderdeel zijn van NWO, maar heeft een breed gedragen governance, waarin alle belangrijke partijen uit het veld die op dit onderwerp samenwerken hun perspectief geven.

Arfan Ikram, voorzitter van ZonMw, over de ondertekening: “ZonMw is een groot pleitbezorger van de waarde en rol van open science voor het onderzoek en maatschappij. Met het regieorgaan breekt een volgende fase aan en met onze ondertekening dragen we bij aan het realiseren van de open science ambitie en doelen in het domein van gezondheid, zorg en welzijn.”

Open science leidt tot meer impact

Open science staat voor de transitie naar een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Open science leidt tot meer impact, zowel op wetenschap als op maatschappij. Minister Dijkgraaf (OCW) maakte vorig jaar bekend de komende tien jaar forse extra investeringen te doen om de transitie naar open science een impuls te geven (20 miljoen euro per jaar). De besteding van die middelen zal lopen via het op te zetten regieorgaan Open Science NL.