Passende essentiële zorginterventies rondom pijn en slaap

Comfort is een belangrijk onderwerp van essentiële zorg. In het project CONTROL ontwikkelen associate professor Getty Huisman-de Waal en verpleegkundig wetenschapper Wilmieke Bahlman-van Ooijen samen met hun onderzoeksteam een interventie om de zorg rondom pijn en slaap in het ziekenhuis te verbeteren.

Zij richten zich op de inzet van niet-farmacologische interventies en zeggenschapsinterventies. ‘Zeggenschap is onmisbaar om beslissingen te kunnen nemen over essentiële zorg, het eigen handelen en de organisatie van zorg. Zeggenschap betekent dat je de ruimte krijgt en neemt om vanuit je eigen professie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van zorg.’