Open call programma Take-off voor starters in de wetenschap

Het programma Take-off stimuleert en ondersteunt bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Take-off biedt financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen. Take-off is een van de instrumenten voor kennisbenutting dat NWO samen met ZonMw uitvoert.

Innovatie binnen alle wetenschapsgebieden

Met Take-off kunnen starters hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Dat biedt perspectief voor zorginnovatie in een vroeg stadium. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma. Take-off heeft als doel om innovatie in de hand te werken, ten gunste van kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen.

Najaarsronde nu geopend

Heb jij financiering nodig? Er zijn twee subsidierondes per jaar. De voorjaarsronde opent in januari en sluit in maart. De najaarsronde start in juli en sluit eind september. Je kunt je aanmelden voor een haalbaarheidsstudie en voor vroegefasefinanciering. Afhankelijk van wat voor soort starter je bent, zijn er verschillende mogelijkheden. De deadline voor vooraanmeldingen van de najaarsronde is 22 augustus 2023.

Welke subsidies kun je aanvragen?

De vooraanmeldingen zijn uitgebreid, kijk wat dit voor jou betekent. Wo-starters, hbo-starters en innovatieve starters met T02-kennis, financiering aanvragen via de instrumenten:

  • Take-off WO fase 1 voor academische starters
  • Take-off hbo fase 1: haalbaarheidsstudies voor hbo-starters
  • Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies voor innovatieve starters met TO2-kennis
  • Take-off fase 2: vroegefasetrajecten voor alle bovengenoemde doelgroepen mogelijk.

Weten wat er voor jou mogelijk is? Ga dan nu naar de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).