Take-off

Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.

Aanleiding

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Het programma Take-off overbrugt deze 'funding gap' in de vroege fase van een onderneming.

Doel

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

Take-off bestaat uit twee onderdelen:

  1. Haalbaarheidsstudies (fase 1) - maximale duur: 6 maanden
  2. Vroegefasetrajecten (fase 2) - maximale duur: 24 maanden

Samenwerking

ZonMw werkt samen met het NWO-domeinen Technische en Toegepaste Wetenschappen, Sociale en Geestenwetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen. Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Programma specifieke informatie

Take-off fase 1 haalbaarheidsstudies

Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers in dienst van universiteit of NWO-onderzoeksinstituut binnen Take-off een financiering aanvragen. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapport met daarin een advies aan een (nog op te richten) start-up over of vermarkten opportuun is, en zo ja, wat de beste product-markt-business model combinatie lijkt.

Meer informatie over wo fase 1 vindt u op de NWO website.

Take-off fase 2 vroegefasetrajecten

Pas gestarte innovatieve ondernemingen (start-ups) die kennis hebben overgenomen van een Nederlandse kennisinstelling kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening aanvragen. De geldlening wordt aangewend voor het vroegefasetraject met een maximale looptijd van 2 jaar. Over de lening is rente verschuldigd en dient na afloop van het traject in jaarlijkse tranches binnen 8 jaar terugbetaald te zijn. Een vroegefasetraject bestaat uit stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie en de start-up commercieel levensvatbaar te maken. Denk aan het opzetten van productieprocessen, potentiële klantennetwerk, distributie, marketing- of financieringsplan. De onderneming kan in sommige gevallen na afloop al omzet genereren uit betalende klanten/partners. Als de route naar marktintroductie langer en/of kapitaalintensiever is, dient de onderneming vervolgfinanciering/ investeringen op te halen bij andere publieke of private partijen.

Meer informatie over de wo/hbo/TO2 fase 2 vindt u op de NWO website.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Nathalie Swier

Take-off programmamanager
swier [at] zonmw.nl

Daan Brocken

Take-off coördinator NWO
d.brocken [at] nwo.nl