Online informatiebijeenkomst over de Open ronde 7 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

GGH beeldmerk
Op maandag 3 juni werd er, vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH), een online informatiebijeenkomst gehouden over de subsidieoproep ‘GGH – Open ronde 7: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis’.

Open ronde 7

In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor projectmatig, vergelijkend onderzoek over de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. Op basis van deze kennis kunnen hulpmiddelen op effectieve en betaalbare wijze worden toegepast in de zorg en kunnen hulpmiddelengebruikers en zorgverleners samen beslissen welke zorg het beste aansluit op de behoefte van de hulpmiddelengebruiker. De deadline voor het indienen van de project ideeën is 17 september 2024, voor 14.00 uur.

Meer informatie