Nieuwe stimuleringssubsidieronde: interventie Compassion

Vanaf vandaag kunt u informatie vinden over de aankomende stimuleringssubsidieronde ’Implementeren in de palliatieve zorg’. Dit keer kunt u subsidie aanvragen voor de interventie Compassion.

Interventie Compassion

Compassion is een werkwijze gericht op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met COPD door de integratie van tijdige en passende palliatieve zorg in de gebruikelijke COPD-zorg. De implementatie van Compassion levert bij mensen met COPD onder andere tijdige identificatie van de palliatieve fase op en zorgt voor zorg die aansluit bij de wensen en behoeften.

Met deze subsidieoproep ondersteunen wij zorginstellingen bij de implementatie en borging van de interventie Compassion. Met de stimuleringssubsidie kunnen medewerkers worden getraind om Compassion te implementeren en kunnen implementatie- en borgingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Lees meer informatie over Compassion.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse zorginstellingen (zie artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen), samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen van maximaal € 35.000,-. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 500.000,-.

Wat is het tijdpad?

Onder het kopje meer informatie vindt u de link naar de subsidieoproep Compassion zodat u zich alvast kunt voorbereiden op de subsidieaanvraag. Het is nog niet mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Vanaf 13 mei 2024 kunt u uw voorstel indienen, waarbij het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt. Aanvragers ontvangen uiterlijk begin juli 2024 bericht over het subsidiebesluit.

Informatiebijeenkomst 4 april 2024

Wilt u extra toelichting op de subsidieoproep of heeft u een vraag over het indienen van uw subsidieaanvraag? Kom naar onze digitale informatiebijeenkomst op 4 april 2023 van 15.30-17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de interventie Compassion en kunt u vragen stellen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de subsidieoproep.

Programma Palliantie II en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het programma Palliantie II. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren wij en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.