Nieuwe financiering voor onderzoek vrouwspecifieke aandoeningen

Er is te weinig kennis over gezondheidsproblemen die alleen vrouwen treffen. De vrouwspecifieke aandoeningen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, en kosten de samenleving miljarden per jaar. Daarom zijn we verheugd dat het ministerie van VWS geld beschikbaar stelt waarmee wij een kennisprogramma vrouwspecifieke aandoeningen kunnen opzetten.

Internationale vrouwendag

Op internationale vrouwendag bracht minister van medische zorg Pia Dijkstra het nieuws van extra beschikbare financiering voor vrouwengezondheid naar buiten. Pia Dijkstra: ‘Als je je bedenkt dat we in ons land ruim 8,8 miljoen vrouwen hebben, en dat bijna iedere vrouw te maken krijgt met zo’n aandoening, dan is het toch onbegrijpelijk dat hier zo weinig kennis over is. En zonder deze kennis kunnen we deze aandoeningen niet goed behandelen. Daar mogen we niet langer van wegkijken. Want een probleem van vrouwen, is een probleem van iedereen.’

Een probleem van vrouwen, is een probleem van iedereen.
Pia Dijkstra
Minister van medische zorg

Vrouwspecifieke aandoeningen en gezondheid: waar hebben we het over?

Het gaat om aandoeningen die alleen bij vrouwen voorkomen, of vrouwspecifieke uitingsvormen hebben. Dit in tegenstelling tot onderzoek naar man-vrouwverschillen, waarbij we ons focussen op veelvoorkomende aandoeningen, bij zowel mannen als vrouwen. ZonMw focust bij vrouwen en hormonen op 3 thema's:

  1. Klachten die te maken hebben met de menstruatie, de zwangerschap en de overgang.
  2. Aandoeningen die vrouwspecifieke uitingsvormen kunnen krijgen, gerelateerd aan de hormonale cyclus. Voorbeelden hiervan zijn auto-immuunziekte, migraine en diabetes.
  3. Gynaecologische aandoeningen, zoals endometriose.

Rapport over de impact van vrouwspecifieke aandoeningen

De aanleiding van financiering is het rapport opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in opdracht van ZonMw en in samenwerking met onder andere het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en WOMEN Inc. Uit dit rapport blijkt dat vrouwspecifieke aandoeningen vaak voorkomen en een grote impact hebben op de kwaliteit van leven en op de samenleving. Veel vrouwen kunnen minder werken, wat hen en de samenleving veel geld kost. De gynaecologen concluderen dat er een taboe rust op vrouwspecifieke aandoeningen, en dat nog te weinig kennis beschikbaar is. Dit gaat ten koste van de gezondheid van vrouwen. Ze pleiten daarom voor een nationale gezondheidsstrategie vrouwenzorg.

Een kennisprogramma vrouwspecifieke aandoeningen

We gaan aan de slag om met kennis onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid van vrouwen. Daarom gaan we een kennisprogramma Vrouwspecifieke aandoeningen opzetten om het nieuwe financiële impuls van het ministerie van VWS optimaal te benutten. Het kennisprogramma moet een bijdrage leveren aan een nationale strategie rondom vrouwengezondheid.

Lees meer over wat ZonMw doet aan vrouwspecifieke aandoeningen.