Netwerk van living labs sport en bewegen groeit

Vandaag zijn tien nieuwe living labs sport en bewegen gestart. Zes van deze labs richten zich op het meer en beter bewegen van de jeugd. En de andere vier richten zich op het bewegen in de gezondheidszorg, tijdens en ook na de diagnose en behandeling. De labs voegen zich bij het netwerk van living labs sport en bewegen dat nu bestaat uit ruim 30 labs.

Naast de living labs sport en bewegen die ZonMw en Sportinnovator financieren zijn er ook living labs van de G5 en andere living labs zoals in Gouda, Breda en Zwolle aangehaakt bij het netwerk.
Naast de living labs die zich bezig houden met jeugd en gezondheidszorg zijn er ook living labs die zicht richten op bewegen voor mensen met een lage sociale positie. Deze labs zijn verspreid over het hele land. Ze zijn zowel in grote steden als in dorpen en wijken te vinden.

Aanjagers

Het netwerk is gericht op het uitwisselen van kennis en het binnenhalen van externe kennis. Sanne Cobussen en Tom Naberink van de Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn op 1 september 2023 gestart als aanjagers die deze kennisverspreiding gaan stimuleren.

Studiereis

Op 29 september 2023 zijn de labs voor het eerst in deze grote samenstelling bijeengeweest in een studiereis bij het living lab ‘Vollenhoven in Beweging (ViB)’ in Zeist. In deze multiculturele flatwijk is het living lab al drie jaar actief. Zeist heeft hele diverse wijken. Voor de wijk Vollenhoven is samen met bewoners een buurtvisie gemaakt met onder andere spelen, ontmoeten, bewegen een vooral ook verbinden. ViB is een onderdeel van een groot consortium dat zich breed bezig houdt met de buurtvisie. “Aan beweeginitiatieven hebben we onder andere een groep krachtvrouwen, callanetics, ommetje wandelen, een gezondheidscafé met professionals en bootcamp. En voor de kinderen naschoolse activiteiten en samen opgroeien”, zegt Hans Goorhuis. In de planning zit nog een wandel- en beweegpad en een voedselbos.

Tijdens de studiereis hebben de labs kennis en ervaring uitgewisseld over hoe je de jeugd of buurtbewoners kunt laten meebeslissen en meebouwen aan het lab en hoe je ervoor zorgt dat de resultaten van het lab goed verspreid worden binnen de gemeente. Ook keken de labs naar hoe systeemverandering in de theorie en in de praktijk er uitzien en bekeken hoe ze dat kunnen inzetten in hun eigen labs. En, de nieuwe labs werden welkom geheten in het netwerk en extra in het zonnetje gezet.

Sociale innovaties

In juni van dit jaar zijn ook zeven living labs gestart die focussen op sociale innovaties om sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische positie te vergroten. De behoeften en mogelijkheden van (wijk)bewoners staan centraal en deze ‘eindgebruiker’ wordt dan ook nauw betrokken bij het living lab. Deze living labs worden gefinancierd door Sportinnovator en begeleid in samenwerking met ZonMw.

Living labs aanpak

Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.