MOOI in Beweging subsidieoproepen geopend

Vanaf vandaag kunnen grote samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor twee subsidieoproepen binnen MOOI in Beweging. 1) Meer en beter bewegen van het jonge kind en 2) Aanpak, ervaringen en effecten professionalisering van het sportaanbod. De deadline voor indienen is 14 mei 2024, 14.00 uur.

Meer en beter bewegen van het jonge kind

Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan het meer en beter bewegen van alle jonge kinderen (3-6 jaar) door een passende sociale, fysieke en digitale omgeving te bieden gedurende hun ontwikkeling. Het doel is te onderzoeken of en hoe de natuurlijke motivatie om te bewegen kan worden behouden. We richten ons specifiek op deze leeftijdsgroep omdat kinderen van 3 t/m 6 een natuurlijke drang hebben om te bewegen. De aanvraag moet aansluiten bij het project Actief Systeem voor een Actieve Start (ASAS) dat start in april 2024 en zich richt op kinderen van 0-3 jaar.
Deze subsidieoproep sluit aan op het wicked problem 2 van het programma MOOI in Beweging: Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit.
Bekijk de subsidieoproep voor alle relevante informatie.

Wie kan subsidie aanvragen?
Door een samenwerkingsverband van minimaal één hogeschool, één universiteit, één mbo en relevante organisaties uit sociale, fysieke en digitale contexten waar kinderen van 3-6 jaar zich bevinden kan voor maximaal € 895.000 euro worden aangevraagd.

Online informatiebijeenkomst
Op 26 maart, 15.00-16.00 uur kunt u deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Naast een toelichting op de oproep is er ruimte om vragen te stellen over de inhoud en procedure.

Aanpak, ervaringen en effecten professionalisering van het sportaanbod

Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan het ontwikkelen van kennis over en inzicht in de professionalisering van het sportaanbod. In de praktijk worden verschillende definities van professionalisering gehanteerd. In deze oproep wordt professionalisering opgevat als een proces waarin drie aspecten centraal staan: verhoging van de kwaliteit van het sportaanbod, de inzet van betaalde arbeid en beroepsvorming.
De subsidieoproep sluit aan bij twee wicked problems van het programma MOOI in Beweging: De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt (wicked problem 5) en De betaalbaarheid van sport staat onder druk (wicked problem 6).
Bekijk de subsidieoproep voor alle relevante informatie.

Wie kan subsidie aanvragen?
Voor deze subsidieoproep kan maximaal € 400.000 euro worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal één hogeschool, één universiteit en (vertegenwoordiging van) de eindgebruiker zowel vanuit het sport- en beweegveld als vanuit de lokale overheid.

Programma MOOI in Beweging

Met het programma MOOI in Beweging [link naar programmapagina] brengen we een beweging op gang die eraan bijdraagt dat onderzoek naar en de innovaties op het gebied van sport en bewegen steeds beter aansluiten bij de praktijk. Dat doen we met een missiegedreven aanpak: vraag gestuurd vanuit de maatschappij. De wicked problems zijn de basis van het programma en startpunt voor onderzoek en innovatie. We voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF en werken daarin samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Kenniscentrum Sport en Bewegen, Watertoren-overleg (verband van hoogleraren sport met vertegenwoordiging uit Hogescholen en UMC’s), Lectorenplatform Sport en Bewegen, Sportinnovator en NOC*NSF.