Kennisagenda Positieve Gezondheid aangeboden aan ZonMw

Op donderdag 2 november heeft het Institute for Positive Health de Kennisagenda Positieve Gezondheid overhandigd aan ZonMw. Met deze kennisagenda wordt relevant wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd voor een sterke onderbouwing en kwaliteit voor het werken met en vanuit Positieve Gezondheid.

Het afgelopen jaar werkte het Institute for Positive Health (iPH) samen met het onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid aan een Kennisagenda Positieve Gezondheid. Langs 7 thema’s zijn 71 kennis- en onderzoeksvragen geformuleerd. Doel is zoveel mogelijk vervolgonderzoek mogelijk te maken om het gedachtegoed verder te onderbouwen én te leren hoe het toe te passen zodat het een bijdrage levert aan de praktijk.

Breed gedragen kennisagenda

Ruim 100 mensen vanuit verschillende achtergronden (inwoners, professionals, onderzoekers, bestuurders, verzekeraars en beleidsmakers) dachten mee over de inhoud. Zo is een breed gedragen kennisagenda ontstaan dat de samenwerking tussen de diverse stakeholders bevordert.

Brede benadering van gezondheid

ZonMw stond in 2009 aan de basis van de ontwikkeling van het concept Positieve Gezondheid. In de programmering werkt ZonMw vanuit een brede benadering van gezondheid, omdat onderzoeksprogramma’s zo bijdragen aan de noodzakelijke transformatie in de zorg: van ziekte en genezing naar gezondheid en preventie. ZonMw ondersteunt dan ook het pleidooi voor meer kennis uit onderzoek voor het breed gebruiken van deze brede benadering van gezondheid.

Complimenten voor brede opzet Kennisagenda Positieve Gezondheid

Op het iPH-congres overhandigden Miriam de Kleijn (iPH) en Karin Kalverboer (Nederland Zorgt Voor Elkaar) gezamenlijk de samenvattende illustratie van de Kennisagenda aan ZonMw-programmadirecteur Mariëlle Snijders. Die sprak haar waardering en complimenten uit: ‘Mijn complimenten voor de brede opzet waarin stevig is ingezet op het draagvlak van de stakeholders. Het momentum is hier. Wij hebben behoorlijk wat opdrachten liggen waarin we de principes van iPH kunnen gebruiken. Daar zullen we de Kennisagenda Positieve Gezondheid zeker bij inzetten. En het sluit ook mooi aan bij het thema Passende Zorg, waar wij ZonMw-breed veel aandacht aan besteden.’

Afbeelding
Samenvattende illustratie van de Kennisagenda Positieve Gezondheid
Samenvattende illustratie  van de Kennisagenda Positieve Gezondheid

Eind dit jaar verschijnt de publieksversie van de Kennisagenda Positieve Gezondheid met alle onderzoeksvragen over de zeven thema’s. 

Over kennisagenda's

ZonMw hecht veel waarde aan goede kennisagenda’s. Ze zijn onder andere behulpzaam voor de programmering van ZonMw. Om te komen tot een bruikbare kennisagenda heeft ZonMw een leidraad ontwikkeld met aandacht voor 4 punten: Eigenaarschap, Onderbouwing, Concreetheid en inbedding. Deze punten zijn duidelijk benut in de kennisagenda Positieve gezondheid en versterken de kwaliteit ervan.