Interdisciplinaire consortia aan de slag met onderzoek naar veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’ zijn drie onderzoeksprojecten toegewezen. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar duurzame en innovatieve voedselsystemen die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. De projecten ontvangen samen ruim 2,5 miljoen euro. Maatschappelijke en private partners dragen daar nog eens ruim 1 miljoen euro aan bij. Deze call is een samenwerking van NWO en ZonMw.

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl kunnen namelijk voor een langer gezond leven zorgen en op die manier de gezonde levensduur verlengen.

Het onderzoeksprogramma ‘Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’ richt zich op interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen, die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. Dit onderzoek vraagt om een integrale aanpak van meerdere aandachtspunten, om zo een meer holistisch begrip te krijgen van gezonde en veilige voeding en voedselsystemen. In dit onderzoek staan vier aandachtspunten centraal:

  1. Voeding en gezondheid bij verschillende bevolkingsgroepen;
  2. Invloed van omgeving op gezond keuzegedrag;
  3. Ontwikkeling van duurzame en gezonde voedingsproducten;
  4. Voedselveiligheid, leefomgeving en gezondheid.

Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en ZonMw. Lees meer over het onderzoeksprogramma.

Toegewezen projecten

Lees meer over de drie toegewezen onderzoeksprojecten, weergegeven in willekeurige volgorde.

Dr. K.C.M. Verhoeckx, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

MoSIN, een multidisciplinair consortium met partners uit het voedselsysteem (allergische consumenten, artsen, onderzoekers, risicomanagers/beoordelaars en consultants) wil het inzicht verbeteren in hoe voedselallergie zich ontwikkelt in een veranderende voedselomgeving (voedingsgewoonten, blootstelling, afkomst en geslacht). De verkregen kennis zal gebruikt worden voor de ontwikkeling en implementatie van een monitoringsysteem voor opkomende voedselallergieën. Hierdoor kunnen we het beheer van allergierisico's en de communicatie van begrijpelijke allergie-informatie verbeteren en harmoniseren. Dit project draagt daarmee bij aan een groter bewustzijn van de risico's van allergische reacties op (nieuwe) voedingsmiddelen, het voorkomen van allergische reacties en ondervoeding en daarmee lagere (zorg)kosten.

Consortium

Mede-aanvragers
Universiteit Maastricht
Wageningen University & Research (WUR)
Universitair Medisch Centrum Utrecht
HAS green academy
Surrey University (SU)

Cofinanciers
Danone Research
Unilever Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC)
Schuttelaar & Partners (SP)
Ÿnsect
Natuurproducten Nederland (NPN)
MacroArray Diagnostics GmbH (MADx)

Samenwerkingspartners
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Dutch Food Allergies Foundation (SV)
LAREB
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Jumbo

Prof. dr. ir. H.M.W. den Besten, Wageningen University & Research (WUR)

PROSAFE heeft als doel om voedselverspilling tegen te gaan door plantaardige restvalstromen middels fermentatie om te zetten tot voedselproducten die aansluiten bij de vraag en levensstijl van consumenten. De fermentatiestrategie zal zo worden ontworpen dat micro-organismen de restvalstromen omzetten in een veilig voedselproduct met de gewenste sensorische eigenschappen en verrijkt met vitamines. Het project richt zich ook op sociale en economische aspecten. PROSAFE onderzoekt hoe de belanghebbenden die betrokken zijn bij de productie van voedingsmiddelen tot beslissingen komen bij het ontwerpen van duurzame toeleveringsketens. Ook onderzoekt PROSAFE hoe een verschuiving in de perceptie van consumenten een nieuwe markt kan openen voor gezonde en veilige voedingsmiddelen die zijn afgeleid van restvalstromen.

Consortium

Mede-aanvragers
Wageningen University & Research (WUR)

Cofinanciers
Okéchamp Group
Evers Specials
Smaakpark

Samenwerkingspartners
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Voedingscentrum
Basque Culinary Center

Dr. ing. D.E.G. Kok, Wageningen University & Research (WUR)

Mensen met kanker ervaren vaak vervelende, veelal blijvende, bijwerkingen van de behandeling. FITTER gaat onderzoeken of de inname van voldoende voedingsvezels kan helpen bij het verminderen van deze bijwerkingen. Door vast te stellen welke vezels of vezelcombinaties het best in staat zijn om de darmgezondheid te bevorderen en daarmee bijwerkingen te verminderen, kan FITTER verdere voedingsadviezen en producten ontwikkelen die herstel na een kankerbehandeling bevorderen.

Consortium

Mede-aanvragers
Wageningen University & Research (WUR)
Tilburg University (TiU)
Prinses Máxima Centrum (PMC)
HAN University of Applied Sciences
Radboudumc

Cofinanciers
Alliantie Voeding in de Zorg
Danone Nutricia Research
Maag Lever Darm Stichting
Freijer4Food Health Care
BEVITAL

Samenwerkingspartners
Wageningen University & Research (WUR)
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Zienhuis Rijnstate
Radboudumc
Radiotherapiegroep
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Danone Nutricia Research
Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie
Dutch Colorectal Cancer Group
Stichting Darmkanker Nederland
Vereniging Kinderkanker Nederland
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Binnen de hoofdlijn Missie ontwikkelt NWO jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 11 miljoen euro: de missiegedreven programma’s. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de Kennis en Innovatieagenda’s. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.