Informatiebijeenkomst over de Open ronde 2025 DoelmatigheidsOnderzoek

Op dinsdag 13 juni was er een online informatiebijeenkomst over de Open ronde 2025 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. In de Open Ronde kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.

Subsidieoproep Open Ronde 2025; toelichting, criteria en aanvraagproces

Senior programmamanager Marleen Jansen en programmamanager Sandra van der Werf lichtten in een presentatie de subsidieoproep, de criteria en het aanvraagproces toe. Wilt u in een overzicht de belangrijkste punten zien waar uw aanvraag aan moet voldoen?

Bekijk de infographic ‘Subsidie voor DoelmatigheidsOnderzoek’.

Van belang is om te beschrijven hoe een onderzoeksvraag relevant is op basis van de relevantiecriteria in de oproep. En indien deze onderzoeksvraag op een kennisagenda staat en/of sluit deze aan op een richtlijn of kwaliteitsstandaard, dan is het de bedoeling dit aan te geven in het projectidee. Wanneer een beroepsvereniging de aanvraag ondersteunt, dan dient te worden beschreven hoe de beroepsvereniging / wetenschappelijke vereniging dit doet.

De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 5 september 2023, 14.00 uur.

Patiëntenparticipatie; hoe betrek je patiënten bij een aanvraag en onderzoek?

ZonMw vindt patiëntenparticipatie van groot belang. Patiënten beschikken over ervaringsdeskundigheid en spelen daarom een centrale rol spelen bij de opzet, uitvoering en implementatie van de onderzoeksprojecten die ZonMw financiert. De participatie moet daarom terugkomen in het projectidee en de uitvoer van het onderzoek. Maar hoe betrekt je patiënten nou op een juist manier en op tijd? En hoe werk je dat goed uit in het projectidee?

Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport, lichtte in haar presentatie toe wat patiëntenparticipatie inhoudt en waar u rekening mee moet houden bij het betrekken van patiënten. Zij lichtte de participatiematrix, die bij het projectidee moet worden gevoegd, nader toe en gaf een aantal bronnen en hulpmiddelen om aan de slag te gaan met participatie.

​​​​​​​Doelmatigheidswinst; welke informatie is er nodig om dit goed te beoordelen?

Vanwege onbekendheid met het vakgebied wordt het onderdeel doelmatigheid in de aanvraag soms ingewikkeld gevonden. In haar presentatie lichtte Ardine de Wit, lid van de commissie Evaluatie van Effecten en Kosten (EEK), toe welke eisen in de fase van het projectidee gesteld worden. Daarnaast geeft zij enkele algemene tips en tricks voor het uitwerken van het projectidee. Bekijk haar presentatie over doelmatigheidswinst.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl. We raden u aan om eerst de subsidieoproep zorgvuldig te lezen.

Meer informatie