Hulpmiddelenzorg thuis: 4 nieuwe onderzoeken gehonoreerd

In de komende maanden gaan 4 nieuwe onderzoeken van start naar hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. De projectgroepen hebben financiering ontvangen voor vergelijkend onderzoek waarin de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg thuis centraal staan.

Gehonoreerde projecten

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Deze onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen de Open Ronde 5 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis. Het programma stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren.