Hoe help je gezinnen met complexe problemen beter?

Voorkant boek Mag niet bestaat niet
Wilt u gezinnen met complexe en meervoudige problemen die maatwerk nodig hebben beter en sneller helpen? Loopt u hierin aan tegen allerlei barrières die snelle en maatwerk hulp onmogelijk maken?

Voor hulp aan gezinnen met complexe en meervoudige problemen zijn er verschillende regelingen, voorzieningen, producten en hulpverleners. Regels, protocollen en procedures bemoeilijken maatwerk om zo passende hulp te geven aan mensen in de meest complexe en kwetsbare situaties. Dit is niet alleen een technisch vraagstuk maar ook het gedrag van professionals bemoeilijkt dit. Professionals vegen regelmatig vragen om uitzonderingen van tafel.

Doorbraakplannen bieden inzicht

Instituut voor Publieke Waarden heeft met 5 gemeenten binnen in totaal 100 casussen het maken van een zgn. doorbraakplan in beeld gebracht. Dit gaf goed zicht op wie er betrokken zijn bij de besluiten en dat het goedkeuren van een doorbraakplan gemiddeld 6 maanden (veel te lang!) duurde.

Defensieve routines doorbreken

Ook blijkt dat uiteindelijk vaak dingen toch kunnen die eerder niet leken te kunnen. Hieraan ten grondslag liggen de zogenoemde ‘defensieve routines’.  Om meer inzicht te krijgen in deze defensieve reacties en ze te doorbreken heeft Instituut voor Publieke Waarden het boek ‘Mag niet bestaat niet. Doorbreek defensieve routines en help mensen beter.’ geschreven.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Deze publicatie komt voort uit het onderzoeksproject 84% Maatwerk. Een zoektocht naar minder meningen over mensen met meerdere problemen’ dat uitgevoerd werd binnen het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector.