Evaluatierapport Maatschappelijk Panel

Van 2020 tot en met 2022 is er bij het deelprogramma Vroege Opsporing een experiment gedaan met een Maatschappelijk Panel (MP). In dit panel waren 10 maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd die ZonMw en de commissie hebben geholpen bij de onderwerpkeuze voor de subsidieoproep en die mede de aanvragen hebben beoordeeld op maatschappelijke relevantie en burgerparticipatie binnen het onderzoek.

Het experiment met het Maatschappelijk Panel zou moeten leiden tot onderzoek dat zowel qua inhoud als uitvoering draagvlak onder de bevolking heeft en daarmee beter aansluit bij wat burgers belangrijk vinden, mede om zinvolheid en implementatie van onderzoeksresultaten te verbeteren.

Dat doel is – voor zover op dit moment bepaald kan worden – gehaald.

In het evaluatierapport kunt u meer lezen over hoe het MP is opgezet en welke keuzes hierin een rol speelden, het uitvoeringsproces en de conclusies en aanbevelingen na afloop van het experiment.

Ook voor de komende subsidierondes zal het Maatschappelijk Panel een bijdrage leveren aan de oproeptekst en de beoordeling van de aanvragen.