Europese Commissie doet toezeggingen om transitie naar proefdiervrij onderzoek te versnellen

De Europese Commissie heeft op 25 juli gereageerd op het burgerinitiatief ’Save cruelty-free cosmetics – committing to a Europe without animal testing’. In de reactie van de Europese Commissie is aandacht voor de initiatieven die de transitie naar proefdiervrije innovaties zullen versnellen. De aanbevelingen zijn in lijn met het Nederlandse TPI-beleid.

De reactie van de Europese Commissie onderstreept in grote lijnen het Nederlandse TPI-beleid en de verklaring die wij samen met AVIESAN opstelden en die door veel internationale onderzoeksfinanciers en -organisaties werd ondertekend. In die verklaring vroegen onderzoeksfinanciers de Europese Commissie om essentiële inzichten uit de (bio)medische wetenschappen mee te nemen in de politieke discussies over het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek. Net als wij onderstreept de Europese Commissie dat het uitfaseren van dierproeven pas kan wanneer dat wetenschappelijk verantwoord is en er voldoende goede alternatieven zijn. De focus van de toezeggingen van de Europese Commissie ligt op het ontwikkelen, valideren en toepassen van proefdiervrije methoden die dierproeven kunnen verminderen en vervangen. De toezeggingen richten zich niet op het versneld afbouwen van dierproeven zonder dat er alternatieven beschikbaar zijn die bijdragen aan de kwaliteit van onderzoek en onderzoekresultaten. 

Toezeggingen in lijn met de ZonMw-kennisagenda Transitie proefdiervrije Innovaties

Veel van de initiatieven en plannen van de Europese Commissie zijn ook in overeenstemming met de aanbevelingen van de recent door ons uitgebrachte Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties. Zo startte ze onmiddelijk met het ontwikkelen van een roadmap, met doelen en acties om het aantal dierproeven te verminderen. De roadmap richt zich primair op de analyse en beschrijving van de wet- en regelgeving voor dierproeven die vervangen kunnen worden door proefdiervrije methoden voor veiligheidsonderzoek van stoffen. In twee workshops in 2023 en 2024 zullen de lidstaten en stakeholders hierover geraadpleegd worden. De Europese Commissie wil ook actie ondernemen om dierproeven in onderzoek, onderwijs en trainingen te verminderen en wil met substantiële middelen het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven ondersteunen.

ZonMw: ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije innovaties

Wij willen bijdragen aan hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije innovaties, onder andere met ons programma Meer Kennis met Minder Dieren. We streven hierbij naar betere resultaten voor de mens en uiteindelijk betere behandelingen en medicijnen.

Dat doen we door proefdiervrije innovaties te stimuleren met het financieren van onderzoek naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen en het verbinden van partijen met elkaar. Ook stimuleren wij de acceptatie en implementatie van proefdiervrije of humane meetmodellen in de praktijk, en zijn we actief in het debat rondom dierproef(vrij) onderzoek. Daarnaast zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan.