Europese wetenschapsorganisaties roepen op tot science-based discussie over proefdiervrij onderzoek

Op 25 mei 2023 houdt de Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) van het Europees Parlement een hoorzitting over het Europees burgerinitiatief (ECI) "Red proefdiervrije cosmetica - Zet je in voor een Europa zonder dierproeven". De Europese Commissie zal uiterlijk op 25 juli 2023 een formele reactie op het initiatief aannemen. ZonMw, AVIESAN en vele andere Europese financierders hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld als reactie op dit initiatief.

Gezamenlijke verklaring van Europese onderzoeksfinanciers en -organisaties

In deze gezamenlijke verklaring roepen de Franse National Alliance for Life Sciences and Health (AVIESAN) en de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) beleidsmakers in Europa op om essentiële inzichten uit de biomedische wetenschappen mee te nemen in de politieke discussies over het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek. Deze verklaring wordt ondersteund door vele andere Europese onderzoeksfinanciers en -organisaties.

Lees de volledige verklaring (pdf) (English)

De missie van ZonMw

Als financier van (bio)medisch onderzoek en gezondheidsinnovatie stimuleren wij de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije modellen en de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije onderzoeksmethoden. Waar dat (nog) niet mogelijk is, richten we ons op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven.