Congres oversterfte

Op 5 maart heeft het congres ‘Oversterfte in tijden van corona’ plaatsgevonden in Driebergen dat werd bezocht door meer dan honderd bezoekers, waaronder wetenschappers en data-specialisten. Het congres werd geopend door Arfan Ikram, voorzitter van ZonMw en Frank Kooiman, ministerie van VWS. In de rest van de ochtend lag de nadruk op onderzoeken van het CBS en RIVM. Daarna kregen onderzoekers het woord over hun projecten die worden gefinancierd door ZonMw. In deze vier deelsessies kwamen de volgende onderwerpen aan bod: uitgestelde zorg en toegang tot zorg, kwetsbare groepen, vaccinatie en sociaal-economische ongelijkheid.

Datadelen was de rode draad van het congres over oversterfte en het onderwerp van het middagprogramma. Véronique Timmerhuis, directeur ZonMw, concludeerde daarom tot slot van het wetenschappelijk congres: “We hebben het enorme belang gezien van de koppeling van data, van secundair datagebruik en van het goed regelen van datatoegang op de lange termijn. Hoewel wij als ZonMw geen ‘eigenaar’ zijn, kunnen wij wel het vehikel zijn om dit proces in beweging te brengen.”

Het tekstverslag van de dag is beschikbaar, in de komende dagen volgt een beeldregistratie. Meer informatie over de presentaties en de sprekers is al beschikbaar.