Aanbevelingen uit veldraadpleging verpleging en verzorging

Hoe kan de gezondheidszorg omgaan met de enorme uitdagingen, zoals werkdruk en personeelstekort? ZonMw vroeg Bureau Lambregts om een veldraadpleging te doen voor de verpleging en verzorging en die te vertalen in aanbevelingen. ‘Deze beroepsgroepen zijn cruciaal voor een toegankelijke gezondheidszorg.’

‘Er gaat veel goed én er zijn uitdagingen’, vertelt Johan Lambregts. Eén van de aanbevelingen is om te investeren in sectorbreed integraal onderzoek. ‘Daarmee bedoel ik onderzoek dat de sectoren ggz, wijkverpleging, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg combineert’. Volgens hem denken verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden graag dat ze uniek zijn. ‘Dat zijn ze ook, maar tussen verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in verschillende sectoren zijn vooral veel overeenkomsten. Mensen werken soms 20 jaar op een IC, kunnen ze die dijk aan ervaring niet ook inzetten in de wijk? Met sectorbreed integraal onderzoek kan onderzoeksbudget meer impact krijgen, maar kunnen we misschien ook bevorderen dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden meer doorstromen van de ene sector naar de andere.’

Denise Temmink, senior programmanager bij ZonMw sluit zich daar bij aan. ‘Het merendeel van het onderzoek dat wij tot nu toe hebben gefinancierd, was gericht op de ziekenhuiszorg. Maar heel veel van die kennis is ook toepasbaar op andere sectoren. Daarnaast willen we dat andere sectoren zich net zo goed ontwikkelen als het ziekenhuis. De zorg moet tenslotte integraal.’