4 onderzoeksconsortia aan de slag om sneller en effectiever kanker op te sporen

4 consortia krijgen van KWF Kankerbestrijding en NWO ruim 4,3 miljoen euro voor innovatieve manieren om sneller en effectiever kanker op te sporen. Het onderzoek is mogelijk door het KIC-programma ‘KWF-NWO: vroegtijdige opsporing van kanker – innovaties voor detectie en diagnose’. De projecten variëren van een nieuwe manier om tumorsporen in bloed te ontdekken tot drempelverlagende screening van baarmoederhalskanker ter verhoging van de testbereidheid door vrouwen met een migratieachtergrond. Private co-financiers dragen nog eens ruim 1,5 miljoen euro bij.

Vroegtijdig opsporen van kanker vergroot de kans op een gunstigere prognose voor de patiënt. Dat is niet alleen voor de patiënt een enorme winst, maar ook zullen de kosten voor het zorgstelsel en de maatschappelijke en economische impact lager zijn. KWF Kankerbestrijding zet samen met NWO door financiering van deze consortia de volgende stap in onderzoek naar vroegdetectie en diagnose. Dit onderzoek vraagt om een interdisciplinaire benadering: technologische expertise wordt samengebracht met kennis uit de medische en communicatiewetenschappen, zorgonderzoek, psychologie en sociologie.  

Nieuwe kennis uit deze toegewezen projecten zal leiden tot technologische innovaties die aansluiten bij persoonlijke, medische en maatschappelijke behoeften. Het partnerschap NWO-KWF Kankerbestrijding is onderdeel van het onderzoek binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC). ZonMw ondersteunt NWO bij verschillende subsidierondes van het KIC.

KIA Gezondheid en Zorg

Het programma ‘KWF-NWO: vroegtijdige opsporing van kanker – innovaties voor detectie en diagnose’ komt voort uit de Kennis- en innovatieagenda (KIA) Gezondheid en Zorg. De centrale missie van deze KIA is ‘Langer gezond’. Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker in de oncologie.

Dit zijn de consortia