10 projecten die bewegen stimuleren

Binnen het programma Kennis-en implementatie impuls bewegen in het dagelijks leven zijn 10 aanvragen voor kennisvouchers gehonoreerd. De vouchers richten zich op de doelgroepen jeugd (0 t/m 18) en mensen met minder kansen. Doel van de vouchers is om bewegen door de dag heen bij deze doelgroepen te stimuleren door succesvolle lokale initiatieven te versterken.

De kennisvouchers die tot 5 december 2023 ingediend konden worden zijn bedoeld om goede (lokale) initiatieven verder te helpen en te zorgen dat die kennis ook op andere plekken kan worden toegepast 

De oogst

  • Dance connects is een succesvol dansinitiatief dat lichaam, geest en het sociaal netwerk versterkt van ouderen in Amsterdam. Door ontwikkeling van een onderwijsproject krijgt dit initiatief de kans om dansactiviteiten bij kwetsbare 65 plussers op te schalen.
  • Stichting de Klup Twente brengt kwetsbare groepen in beweging. Door het uitvoeren van een social return of investment wil de stichting de meerwaarde inzichtelijk maken wat vervolgens kan bijdragen aan het borgen en opschalen van het project.
  • Stichting Team Toekomst richt zich op het in beweging brengen van kinderen uit de kwetsbare wijk Delfshaven. De ontwikkeling van een dashboard vanuit bestaande data kan dit initiatief verder brengen door gericht het initiatief bij te stellen.
  • Het Ostrea Lyceum in Goes gaat met de inzet van de voucher docenten bekwamer maken met als doel VMBO leerlingen buiten schooltijd meer en langer te laten bewegen.
  • Stichting BYCS Global Foundation heeft een succesvol initiatief waarin kinderen leren fietsen in de gemeente Almere. Met behulp van de voucher wordt participatief onderzoek uitgevoerd en de ervaren belemmeringen bij ouders in kaart gebracht. Zo wil de stichting het initiatief hierop aanpassen en nog effectiever gaan inzetten in de toekomst.
  • VO scholen in het Westland richten zich met de inzet van de voucher op het door ontwikkelen van de methode dynamische schooldag en de bestaande pilot ‘meer beweging in de schooldag’.
  • Het Alfa college in Groningen gaat ook met de methode dynamische schooldag aan de slag om bewegen door de dag heen te stimuleren. Beide projecten zijn een mooi voorbeeld van adoptie van een bestaand initiatief, de dynamische schooldag, die vanuit het primair onderwijs passend wordt gemaakt met en voor het voortgezet onderwijs en MBO.
  • Stichting 3x3Unites gaat met de voucher het initiatief Beweeghub Beverwaard verder brengen door het geven van leader courses voor jeugd. Deze oudere jeugd wordt vervolgens als ambassadeur ingezet om de jongere jeugd meer te laten bewegen.
  • Stichting Enschedese Speeltuinen richt zich met de inzet van de voucher op de allerjongsten (0-4 jaar) en hun ouders en gaat inloopochtenden verder professionaliseren en vervolgens landelijk opschalen.
  • Schoolgemeenschappen van Montessori vereniging Haarlemmermeer gaan de voucher inzetten om schoolpleinen om te bouwen naar beweegpleinen. Team Sportservice adviseert en begeleidt hen bij het maken van een duurzaam plan voor de herinrichting van het schoolplein van de basisscholen.

Samenwerking

Deze ZonMw voucheroproep is een opdracht van het ministerie van VWS en maakt mede onderdeel uit van het Groeiprogramma van de Beweegalliantie. Het groeiprogramma jaagt lokale laagdrempelige beweeginitiatieven aan met kennis, netwerk, onderzoek(monitoring) en financiën. En is bedoeld om initiatieven lokaal door te ontwikkelen of regionaal, dan wel landelijk op te schalen. De Beweegalliantie is aanspreekpunt voor deze lokale initiatieven. Bij het Groeiprogramma gaat het om bestaande lokale beweeginitiatieven, die dagelijks bewegen op een laagdrempelige en leuke manier stimuleren in de diverse contexten, zoals werk, onderwijs, vrije tijd of zorg.