Voorbereiding van FAIR-datamanagement in onderzoeksprojecten

Subsidieaanvragers moeten in de subsidieaanvraag laten zien hoe zij zich voorbereiden op FAIR-datamanagement in het geplande onderzoeksproject.

Voorbereiden van datamanagement en FAIR data in onderzoeksproject

Voor wie?

Subsidieaanvragers, die zijn verbonden aan onderzoeksorganisaties en/of praktijkorganisaties die daarmee samenwerken.

Wanneer?

In de subsidieaanvraag.

Uitleg en ondersteuning

 • Er zijn vele websites en platforms met goede tips voor datamanagement. We noemen er een paar die een goed vertrekpunt zijn, omdat ze een compleet overzicht geven, actueel zijn (en gehouden worden) en verwijzingen geven naar specialistische datadiensten (services) en infrastructuren: GO FAIR Foundation Health-RI FAIR ServicedeskFAIR CookbookRDMkitHealth-RI Data stewardship HandbookLCRDM

 • Bij enkele aandachtspunten staan specifieke verwijzingen.
 • Ondersteuning van de lokale datasteward is van groot belang om de vele informatie te duiden en keuzes te maken die passen bij het project en de lokale situatie.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

Wanneer in een subsidieaanvraagformulier (bij het onderdeel Open Science – Datamanagement) een toelichting wordt gevraagd, kun je hier de volgende aandachtspunten gebruiken:

1. Gaat u in uw project gebruik maken van bestaande data?
 • Ja / nee, toelichting:
  Indien ja: Licht toe of u al toestemming heeft van de data-eigenaar of -beheerder.

  Uitleg en ondersteuning: 
  RDMkit - Reusing data
2. Gaat u in uw project nieuwe data verzamelen?
 • Ja / nee, toelichting:
  Indien ja, leg uit waarom dit nodig.
3. Wie is/zijn als datasteward(s) (of data-expert) betrokken bij de planning en uitvoering van het datamanagement?
 • Naam en instituut:
 • De datasteward is verbonden aan (1) de vakgroep of afdeling / (2) een centrale afdeling van het instituut?
4. Bent u op de hoogte van standaarden (bijv. terminologieën of datamodellen) die gangbaar zijn in uw vakgebied? Zo ja, welke overweegt u te gebruiken in uw project? Toelichting:

Uitleg en ondersteuning: 
RDMkit - Documentation and metadata

5. Heeft u in uw begroting voldoende budget gereserveerd om uw data herbruikbaar te maken? Het budget betreft de kosten gedurende een project. ZonMw financiert niet de kosten na afloop, zoals langdurige opslag van data.

Kies een of meerdere passende antwoorden:

 • Ja, ik heb het bedrag gespecificeerd. Licht toe wat het bedrag is en hoe u het wilt gaan gebruiken:
 • Ja, er is budget om een datasteward bij dit project te betrekken. Licht toe wat
  het bedrag is:
 • Ja, ik kon het bedrag nog niet specificeren en heb daarom 5% van de projectbegroting gereserveerd. Licht toe hoe u het wilt gaan gebruiken:

  Uitleg en ondersteuning: 
  RDMkit - Your tasks: Costs of data management
6. Staan er in de subsidieoproep aanwijzingen om uw data FAIR te maken? Zo ja, heeft u er met uw planning en datastewardship-ondersteuning rekening mee gehouden dat u in uw project FAIR-(meta)data moet aanleveren?
 • Ja / nee, toelichting:

Uitleg en ondersteuning:
Volg de toelichting en instructies op FAIR-metadata en data in onderzoeksprojecten, onder de kop 'Specifieke aanwijzingen voor FAIR-metadata en data in een subsidieronde'.