Het internationale GrowH!-project

Effectieve preventieve interventies bij overgewicht bij kinderen
Het is van belang om de huidige trends op het gebied van overgewicht en obesitas bij kinderen te keren om chronische ziekten te voorkomen en de gezonde levensverwachting in Europa te verbeteren. Binnen het internationale GrowH!-project werken verschillende partners uit diverse organisaties samen om preventieve interventies bij overgewicht bij kinderen effectiever te maken. In dit artikel vertelt Dr. Teatske Altenburg van Amsterdam UMC over de voortgang van het project.

Het GrowH!-project richt zich op het ontwikkelen van interventies (met betrekking tot overgewicht bij kinderen) die beter aansluiten bij de doelgroep, waardoor ze mogelijk effectiever worden. Onderzoekers van UNIZAR uit Zaragoza, Spanje hebben bijvoorbeeld met succes het participatieve actieonderzoek "Kids in Actie!" uit Amsterdam geïmplementeerd in Zaragoza, onder de naam "Chic@s en Acción!". Na het aanpassen van de aanpak aan de specifieke kenmerken van de nieuwe context in Zaragoza, hebben onderzoekers van UNIZAR samen met kinderen als mede-onderzoekers onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van kinderen ten aanzien van een gezonde leefstijl. Vervolgens zijn deze interventies geïmplementeerd en geëvalueerd.

Verder heeft BIPS in Duitsland risicomodellen ontwikkeld voor het voorspellen van overgewicht bij kinderen, die vervolgens zijn gevalideerd in het Amsterdam UMC ABCD-cohort. Gezamenlijk werken de partners van GrowH! aan een beleidsdocument met aanbevelingen voor het opschalen van de ontwikkelde interventies vanuit een systeemperspectief. Dit houdt in dat zij rekening houden met de verschillende contexten in landen, zoals op het gebied van voedingscultuur, naschoolse activiteiten, en de interacties tussen elementen binnen het systeem, om zo doelgerichter te kunnen handelen.

Opvallende bevindingen

Tijdens de implementatie van de interventies kwamen zowel verschillen als overeenkomsten naar voren ten aanzien van het eerdere “Kids in Actie!”  project. Een interessant verschil was dat kinderen in Zaragoza enkele oorzaken van te weinig bewegen en ongezond eten noemden die niet benoemd waren door kinderen in Amsterdam. Zo zijn kinderen in Zaragoza vaker alleen thuis, omdat hun ouders werken en er weinig naschoolse activiteiten zijn. “Dit resulteert in meer schermtijd en het consumeren van ongezonde snacks,” concludeert Altenburg.

Een opvallende overeenkomst was dat de interventies die kinderen in Zaragoza hebben ontwikkeld voor het stimuleren van gezond eten en voldoende bewegen leek op die van kinderen in Amsterdam: bijvoorbeeld het organiseren van sport- en speltoernooien en kookworkshops.

Aanbevelingen voor implementatie-aanpakken

“Het project laat zien dat het belangrijk is om interventie-aanpakken aan te passen aan de specifieke kenmerken van de implementatie in een andere omgeving,” stelt Altenburg. Gezien de overeenkomsten in ontwikkelde interventies in het participatieve actieonderzoek, kunnen bepaalde onderdelen van het participatieve traject mogelijk ingekort kunnen worden bij toekomstige implementaties.

Toekomstige stappen en vervolgstudies

Voor het GrowH!-project zijn plannen gemaakt om de participatieve aanpak voor het voorkomen van overgewicht bij kinderen op te schalen. Hiervoor worden subsidies aangevraagd. Inmiddels heeft een van de onderzoekers van het project al een persoonlijke subsidie ontvangen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) waarmee de toepassing van een systeem-perspectief in het kader van de preventie van overgewicht bij kinderen verder onderzocht kan worden.

De samenwerking bestaat uit het Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (BIPS) en Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen (LVG) in Duitsland, University of Zaragoza (UNIZAR) in Spanje, Universiteit van Gent (UGENT) in België, en Amsterdam UMC in Nederland.