Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz: goede voorbeelden uit de praktijk

Het verlenen van zorg tegen iemands wil is een buitengewoon gevoelig onderwerp. Met de Wet verplichte ggz (Wvggz) heeft de politiek een vertrekpunt willen realiseren om die zorg verder te verbeteren, waar mogelijk terug te dringen en de rechtspositie van de cliënt te versterken.

Behoefte vanuit evaluatie Wvggz

Tijdens de recente evaluatie van de Wvggz groeide de behoefte om zo goed mogelijk te weten te komen hoe de doelstellingen door het zorgveld zijn omarmd en wat professionals en bestuurders verder nog kunnen doen.

Over het onderzoeksrapport

Dit onderzoeksrapport voorziet in die behoefte, allereerst met een zeer informatief en genuanceerd beeld van de actuele praktijk van de verplichte zorg. Het laat zien hoe cliënten en professionals aankijken tegen het wettelijk kader en de instrumenten die daarin worden aangereikt en hoe ze daar mee omgaan. Het maakt duidelijk wat goed gaat, waar het wringt en welke nieuwe wegen op uiteenlopende plaatsen zijn ingeslagen. Dat laatste wordt de lezer aangeboden in een veertigtal inspirerende “best practices”, de goede voorbeelden waar de titel van het onderzoek naar verwijst. Daarnaast openen 45 aanbevelingen het perspectief op verdere wenselijke ontwikkelingen. Tot slot bevat het rapport een aansprekend voorstel om verplichte zorg verder terug te dringen - door het voorstadium anders in te vullen.