Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang - deel 2 (2022)

Op 1 januari 2020 traden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. Beide wetten bepalen dat binnen 2 jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt over de doeltreffendheid en effecten in de praktijk.

Dit is de rapportage van de 2e fase. De evaluatie heeft een verdiepend karakter en richt zich op de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de nieuwe wetten.

De evaluatie is uitgevoerd door het Amsterdam UMC afdeling ethiek, recht en humaniora en het Trimbos-instituut. Deze evaluatie vond plaats in 2 fasen. De rapportage van de eerste fase verscheen eind 2021. In deze fase is een brede juridische, kwalitatieve en kwantitatieve analyse gemaakt van de uitvoerbaarheid en de implementatie van beide wetten.

De evaluatie laat zien dat er de implementatie en de uitvoering van beide wetten moeizaam verlopen. In totaal zijn er 70 aanbevelingen voor verbetering gedaan. Veel van de knelpunten hebben te maken met de vele wijzigingen en toevoegingen die zijn gedaan bij de totstandkoming van beide wetten. Dit heeft geleid tot veel complexiteit waarbij de samenhang en verhouding tussen beide regelingen uit het oog is verloren. Mede door de complexiteit van beide wetten hebben deze geleid tot de meerkosten ten opzichte van de eerdere wetgeving.

Onderzoekers van Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut onderzoeken in opdracht van ZonMw hoe de Wvggz en de Wzd functioneren. Beide wetten hebben een relatie met de Wfz. De evaluatie van de Wfz wordt uitgevoerd door het WODC.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aan er@zonmw.nl (zolang de voorraad strekt).

Contact

Maarten Slijper

Programmamanager
er [at] zonmw.nl