Uitgelichte resultaten van LSH2Treat

In 2014 zijn vier publiek-private samenwerkingsprojecten gehonoreerd binnen de Life Sciences & Health (LSH) call ‘2Treat’. Inmiddels zijn deze vier projecten afgerond en blikken wij terug op de onderzoeken.

Doelstellingen binnen ‘2Treat’ zijn:

  • Het faciliteren van translationeel en eerste fasen klinisch onderzoek, met een duidelijk omschreven product of service.
  • Stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en aansluiting met gezondheidsfondsen.
  • Bijdragen aan kostenbeheersing in de gezondheidszorg.

Interviews met de vier onderzoekers