LSH Calls (Regenerative Medicine and Molecular Diagnostics)

Het programma LSH2Treat had als doel om in publiek-private samenwerkingsprojecten onderzoek te faciliteren van translationeel en/of vroeg klinisch onderzoek naar een duidelijk omschreven product of service. De ontwikkelde producten dienden bij te dragen aan de kostenbeheersing in de gezondheidszorg.

Aanleiding

In samenspraak met de topsector LSH was de call ‘LSH2Treat’ opengesteld op het domein van de roadmaps ‘Regenerative Medicine’ en ‘companion diagnostics’ op het gebied van  ‘Pharmacotherapy’ gecombineerd met ‘Molecular Diagnostics’ van het innovatiecontract (2013) van de topsector LSH.

ZonMw heeft in 2014 vijf publiek-private samenwerkingsprojecten gehonoreerd binnen de Life Sciences & Health (LSH) call ‘2Treat’. Vier van de vijf projecten zijn uiteindelijk gerealiseerd. De projecten hadden een looptijd van 4 tot 5 jaar.

Doel

Doelstellingen binnen ‘2Treat’ waren:

  • Het faciliteren van translationeel en eerste fasen klinisch onderzoek, met een duidelijk omschreven product of service
  • Stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en aansluiting met gezondheidsfondsen
  • Bijdragen aan kostenbeheersing in de gezondheidszorg

Programmaspecifieke informatie

De vijf geselecteerde projecten betreffen de LSH roadmaps Molecular Diagnostics in combinatie met Pharmacotherapie (1x) en Regenerative medicine (4x). De totale budgetomvang van deze projecten bedraagt ruim €14,6 miljoen.

Bij de projecten, met een looptijd van 4-5 jaar, zijn vier verschillende gezondheidsfondsen betrokken die in totaal €1 miljoen investeren. Het bedrijfsleven draagt €4 miljoen bij, waarvan €1,6 miljoen in cash. De kennisinstellingen dragen in kind € 2,6 miljoen bij. De financiering door ZonMw is €7,1 miljoen.

Lees meer over de projecten in de interviews met projectleiders

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 7.100.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Life Sciences & Health