Kanteling in dienstverlening Hengelo door doorontwikkeling klantmanagement

Het programma Vakkundig aan het werk van ZonMw stimuleert de beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch te werken binnen, of vanuit een evidence-based practice. In een videoreeks zoomen we in op vier voorbeelden in de praktijk.

In deze video zijn we op bezoek bij de gemeente Hengelo. We gaan in gesprek over het project in Hengelo, Borne en Haaksbergen waarin een digitaal formulier is ontwikkeld voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Hierdoor levert de aanvrager de gegevens direct in via een digitaal portaal. Zo wordt de rechtmatigheid al vóór het eerste contact vastgesteld, kan het intakegesprek tussen de klant en klantmanager meer doelmatig worden ingestoken en is er meer ruimte voor het gesprek over toekomst en werk.

 

Over het programma Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Inmiddels is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Hierin ligt het accent op de innovatie binnen de lokale praktijk en is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur om kennis toegankelijk te maken.