Innovatieve (sleutel)technologieën voor behandeling van COVID-19

De projecten hebben als doel een innovatieve (sleutel)technologie (door) te ontwikkelen om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren. Daarnaast kunnen de projecten bijdragen aan het voorbereid zijn op mogelijke nieuwe virale infectieziekten en pandemieën door het verder aanjagen en opschalen van veelbelovende innovaties. Onder sleuteltechnologieën worden innovatieve technieken verstaan die onder andere een grote bijdrage kunnen leveren bij het vinden van nieuwe aangrijpingspunten voor therapieontwikkeling en bij de validatie van therapieën.

De projecten richten zich op verschillende fases van de innovatieketen. Er is als eerste ingezet op vroege fase ‘Technology Readiness Levels’ (TRL) projecten. Dit zijn projecten aan het begin van de innovatieketen (TRL1) die een innovatieve techniek ontwikkelen richting een proof-of-concept (TRL3) in een fundamentele setting. In de vroege fase zijn drie projecten van start gegaan. Complementair hieraan zijn twee projecten gestart die inzetten op doorontwikkeling in de latere fases van de innovatieketen (van TRL3 richting TRL6). Deze projecten richten zich op doorontwikkeling van een innovatie waarvan het concept al op experimentele basis is aangetoond. Publiek-private samenwerking is van toepassing op deze latere fase projecten om de toepasbaarheid te vergroten en een kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid. 

Bekijk de projectpagina's voor meer informatie over de onderzoeken.

Projecten in de vroege TRL fase

Projectnummer: 10430132230001
Dr. Q. Pan
Erasmus MC

Lees meer over dit project

Projectnummer: 10430132230002
Dr. A.M. van der Does PhD
Leids Universitair Medisch Centrum

Lees meer over dit project

Projectnummer: 10430132230003
Prof. dr. A.H. Maitland-van der Zee

Amsterdam UMC - locatie AMC

Lees meer over dit project

Projecten in de latere TRL fase met publiek-private samenwerking

Projectnummer: 10430172210001
Prof. dr. T.B.H. Geijtenbeek
Amsterdam UMC, locatie AMC

Lees meer over dit project

Projectnummer: 10430172210002
Dr. B. van Buuren
Protinhi Therapeutics, Nijmegen

Lees meer over dit project

Op de hoogte blijven?

Contact

COVID-19

covid19 [at] zonmw.nl