Informatiepagina subsidieronde Drug Rediscovery Ronde 7

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieronde Drug Rediscovery Ronde 7 opengesteld.
Op deze pagina geven wij toelichting op diverse onderdelen uit deze subsidieronde. Zo zijn er filmpjes met nadere toelichting over de subsidieoproep. En is er aanvullende informatie over implementatie, inclusie en de do’s en don’ts bij een subsidieaanvraag. Ook over deze onderwerpen zijn verschillende filmpjes en infographics te bekijken.
Verder vindt u informatie over mogelijke bronnen voor support bij het voorbereiden en plannen van uw drug rediscovery project.

Informatie Drug Rediscovery Ronde 7

In de Drug Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit (eventueel inclusief dosisoptimalisatie) van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Bestaande geneesmiddelen zijn geregistreerd voor het gebruik bij een bepaalde indicatie. Soms blijken die geneesmiddelen echter ook te werken bij een hele andere indicatie. Onderzoek naar het gebruik van zo'n bestaand of oud geneesmiddel bij een nieuwe indicatie, noemen we ook wel drug rediscovery, of in het buitenland ook vaak drug repurposing genoemd.

Voor commerciële partijen is het vaak niet zo interessant om te investeren in dit onderzoek, zeker als het geneesmiddel al uit patent is. Dit is de reden dat wij vanuit het programma van Goed Gebruik Geneesmiddelen publiek geld beschikbaar stellen voor dit soort onderzoek. Een voorwaarde die we hierbij stellen is dat het middel straks beschikbaar komt voor de patiënt en  voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Ideaal gezien haakt een producent of een fabrikant op gegeven moment wel aan in een traject van drug rediscovery. Dit om zo gezamenlijk, in een coalitievorming, verder te werken aan de verdere ontwikkeling van het product voor de nieuwe indicatie. Het is belangrijk dat u als aanvrager goed nadenkt over de eventuele stappen die nodig zijn om het product straks bij de patiënt te krijgen. Op de juiste plek en voor de juiste prijs.

Bekijk de informatievideo over de typen onderzoek

Bekijk de informatievideo over de voorwaarden en criteria voor het aanvragen van subsidie

Bekijk de informatievideo over de programmaspecifieke relevatiecriteria 

Bekijk de informatievideo met uitleg door Peter Mol (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) over registratie van geneesmiddelen

Veelgestelde vragen - Drug Rediscovery Ronde 7

Bij Goed Gebruik Geneesmiddelen is, in geval van een vergelijkend onderzoek, de te onderzoeken interventie een geneesmiddel. Hierbij kan de controlearm zowel een geneesmiddel, een placebo als een non-farmacotherapeutische interventie zijn, mits deze non-farmacotherapeutische interventie reeds tot de standaardzorg in Nederland behoort en de effectiviteit ervan reeds bekend is in de betreffende populatie.

Wanneer de interventie een non-farmacotherapeutische interventie is, waarbij de standaardzorg een geneesmiddel betreft, kunt u terecht bij het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

In deze subsidieronde worden geen beperkingen gesteld aan de looptijd van het onderzoek (LET OP: projecten die subsidie ontvangen onder het DAEB Vrijstellingsbesluit zijn gebonden aan een maximale looptijd van 10 jaar). Het is echter van belang dat de looptijd realistisch en goed onderbouwd wordt.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 2,5 miljoen euro. In deze subsidieronde worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie. Hierbij is het wel essentieel dat het budget realistisch is en goed wordt onderbouwd. Het is nadrukkelijk de intentie om met het beschikbare budget in deze subsidieronde meerdere aanvragen te kunnen honoreren.

In de fase van het projectidee wordt géén uitgewerkte begroting gevraagd. Het is wel van belang een gedeelte van uw projectbudget in te zetten voor communicatie, verspreiding en implementatie. Wij adviseren u 5% van uw projectbudget hiervoor te reserveren. Bekijk ook het filmpje over ‘Implementatie’.

Reserveer een deel van uw projectbudget voor (patiënten)participatie. Hoeveel u hiervoor reserveert is afhankelijk van uw projectaanvraag. Bekijk ook het filmpje over ‘Participatie’.

Lees de oproeptekst inclusief Bijlage 1 goed door. Wanneer u zich afvraagt of uw projectidee past binnen de kaders van de Drug Rediscovery Ronde, neem dan contact op met het programmateam.

Ja, dat mag. Let hierbij op het volgende:

Indien uw project een herindiening is van een projectidee dat niet is ingediend als uitgewerkte aanvraag in een subsidieronde van GGG, dient u dit expliciet te vermelden bij de betreffende vragen in MijnZonMw.

Is uw project een herindiening van een niet gehonoreerde, uitgewerkte aanvraag, dan is het alleen mogelijk indien u de betreffende aanvraag slechts éénmaal eerder als uitgewerkte aanvraag heeft ingediend in de Drug Rediscovery Ronde van GGG in de afgelopen 3 jaar of een andere subsidieronde van GGG (bijv. Grote Trials of Open Ronde). In dat geval vermeldt u dit expliciet bij de betreffende vragen in MijnZonMw, onder vermelding van het dossiernummer van de eerdere uitgewerkte aanvraag.

Als het project passend is binnen die betreffende oproep dan mag dat. Het betreft dan een herindiening en dit moet wel aangegeven worden in MijnZonMw met het eerdere dossiernummer.

In principe niet. ZonMw gaat er vanuit dat subsidie met (extra) publieke gelden niet meer nodig is, als een project al loopt. Daarnaast ligt het onderzoeksvoorstel al vast, wat betekent dat de commissie geen mogelijkheid meer heeft om een onderzoeksvoorstel op voorhand bij te sturen of van adviezen te voorzien.

Dit kan alleen als het gaat om een additionele onderzoeksvraag, niet om aanvullende (co)financiering van het lopende project.

Het is niet verplicht een patiëntenvertegenwoordiger op te nemen in de projectgroep. Wij raden u echter wel aan een patiëntenvertegenwoordiger te betrekken bij uw project. Hoe u patiëntenparticipatie vormgeeft in uw project wordt beoordeeld door een patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland. Bekijk ook het filmpje over ‘Participatie’.

Ja, binnen onze subsidierondes is het mogelijk budget aan te vragen voor het aangaan van een internationale samenwerking, bijvoorbeeld voor inclusie van patiënten in centra buiten Nederland. De hoofdaanvrager, en daarmee de bestuurlijk verantwoordelijke, moet wel verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie of zorginstelling. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact op.

Nee. Alleen de gehonoreerde projecten worden openbaar gemaakt.

Nee. Wel dient een project maximaal 6 maanden na de datering van de honoreringsbrief te starten.

Aanvragen bij ZonMw kunt u indienen via MijnZonMw. MijnZonMw is bereikbaar via de subsidieoproep op de ZonMw-website.

Bronnen voor support bij Drug Repurposing

Hieronder vindt u informatie over mogelijke (internationale) bronnen voor support voor uw repurposing project. Neem hiervoor de oproeptekst 'Drug Rediscovery Ronde 7' als uitgangspunt. Onderstaande partijen of tools kunnen mogelijk ondersteuning bieden in de voorbereiding van uw project en/of aanvraag. Indien u een aanvraag gaat indienen, is het van belang zelf te waarborgen dat u de kaders, voorwaarden en verplichtingen van de oproep volgt. Onderstaande partijen zijn hiervan niet op de hoogte.

Het REMEDi4ALL-project – gelanceerd in september 2022 – heeft tot doel tegen september 2027 een duurzaam Europees innovatieplatform te bouwen om het repurposen van medicijnen voor de verschillende stakeholders te bevorderen. Terwijl het platform wordt gebouwd, geeft het REMEDi4ALL-project geïnteresseerde repurposing partijen reeds de mogelijkheid om deel te nemen via de REMEDi4ALL Concierge portal. U leest hier in detail hoe de REMEDi4ALL Concierge uw project potentieel zou kunnen ondersteunen.

Medicijn voor de Maatschappij is de FAST-hub voor zeldzame ziekten en drug repurposing.
Indien u betrokken bent bij drug repurposing vanuit de academie en op zoek bent naar de juiste weg om de patiënt te bereiken dan denkt Medicijn voor de Maatschappij graag met u mee. Zie dit bericht voor meer achtergrond en contactgegevens.

Het IRDiRC Drug Repurposing Guidebook identificeert specifieke tools en routes die relevant zijn voor projecten gericht op drug repurposing, om hiermee efficiënt en effectief medicijnen te ‘repurposen’ voor nieuwe indicaties voor zeldzame ziekten.

De LifeArc Repurposing Medicines Toolkit is een tool voor onderzoekers, liefdadigheidsorganisaties en anderen die starten met een drug repurposing project. De toolkit beschrijft algemene activiteiten, problemen en overwegingen in de verschillende ontwikkelingsfasen van drug repurposing. Alhoewel het een toolkit is die gebaseerd is op het Verenigd Koninkrijk stimuleert deze om goed na te denken over de verschillende stappen in het proces, om hiermee de kans te vergroten dat potentieel life-changing medicijnen daadwerkelijk de patiënt zullen bereiken.

CURE Drug Repurposing Collaboratory is ontwikkeld om real-world clinical outcome data vast te leggen om op deze manier drug repurposing te bevorderen en toekomstige klinische trials voor ziekten met een high unmet medical need te informeren. CDRC, dat geleid wordt door het Critical Path Institute (C-Path), werkt samen met diverse verschillende wereldwijde stakeholders zoals, artsen, onderzoekers, Health and Human Services (HHS), niet-overheidsinstanties, stichtingen etc.
Bekijk: Meer informatie over CDRC en C-Path.

Het 'Repurposing Of All Drugs, Mapping All Paths (ROADMAP)' project heeft een roadmap gecreëerd ter ondersteuning van organisaties gericht op zeldzame ziektes voor het 'repurposen' van medicijnen. De roadmap identificeert routes die genomen kunnen worden bij het repurposen van medicijnen, laat de rol van verschillende stakeholders zien en centraliseert informatie.
Alhoewel deze roadmap is gebaseerd op de Verenigde Staten helpt het om na te denken over de verschillende stappen in het proces en wat belangrijke stakeholders kunnen zijn.

De Broad Institute's Drug Repurposing Hub is een samengestelde en geannoteerde verzameling van door de FDA en wereldwijd goedgekeurde geneesmiddelen, clinical trial medicatie en preklinische hulpmiddelen met een begeleidende informatiebron, inclusief target, werkingsmechanismen en indicaties voor  6.800 'small molecules'.

In samenwerking met het Center for the Development of Therapeutics van het Broad Institute wordt deze unieke collectie door wetenschappers gebruikt in hun high-throughput screeningcampagnes om nieuwe toepassingen voor ontwikkelde medicijnen in een verscheidenheid aan ziektemodellen te identificeren. Bovendien maakt de rijke annotatie van deze collectie een onbevooroordeelde verkenning mogelijk van routes die de target biology beïnvloeden, wat de ontdekking van nieuwe biologische inzichten en ziektemechanismen mogelijk maakt.

Team van medewerkers

Voor iedere subsidieoproep staat er een team van medewerkers voor u klaar.
Hieronder vindt u deze gegevens en de wijze waarop u contact met hen kan opnemen overzichtelijk bij elkaar.

Succes met uw aanvraag,

Het GGG-team

Afbeelding
groepsfoto team Drug Rediscovery
Team van medewerkers van links naar rechts Claire van Woudenbergh, Dunja Huijbers, Soenita  Abdoel-Moelchand en Margo Briejer

Contact met het team voor specifieke vragen

Team Drug Rediscovery bestaat uit:

  • Dunja Huijbers, senior programmamanager
  • Claire van Woudenbergh, programmasecretaris
  • Soenita Abdoel – Moelchand, programmamedewerker
  • Margo Briejer, coördinerend clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de subsidieronde Drug Rediscovery. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl