Impact door implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg in de praktijk

23 implementatieprojecten, één taak: kennis verspreiden om de zorg te verbeteren op basis van de 4 principes van passende zorg: waardegedreven, samen beslissen, de juiste zorg op de juiste plek en focus op positieve gezondheid. Op 18 april kwamen 61 projectmedewerkers samen tijdens de startbijeenkomst in Utrecht om kennis en ervaringen over implementeren op te doen en uit te wisselen. Ook is samen gekeken naar complexe vraagstukken die implementeren met zich meebrengt.

Uitdagingen en tips

Met deze bijeenkomst wilden wij de projecten uit de subsidieronde ‘Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg’ een goede start geven. Enerzijds door een aantal inhoudelijke sessies vanuit ZonMw over succesvol implementeren en anderzijds doordat projectleden van verschillende projecten hun ervaringen onderling konden uitwisselen in de deelsessies. Zo stimuleren we het gebruik van bestaande kennis en kennisdeling tussen projecten onderling. Nieuwsgierig naar de uitdagingen en tips die werden gedeeld? Wij zetten er een paar voor u op een rij.

Hoe zorgt u voor draagvlak?

Uw visie en ideeën voor het project zijn concreet, maar hoe krijgt u anderen hierin mee? De deelnemers kwamen met diverse tips:

  1. Breng de sleutelfiguren in kaart en overtuig ze van uw plannen. Zo worden ze direct en indirect een ambassadeur voor de innovatie. Zij kunnen helpen om binnen hun team aandacht en draagvlak te genereren. De sleutelfiguren zijn op verschillende niveaus binnen een organisatie of het implementatietraject te vinden.
  2. Betrek al in een vroeg stadium meerdere centra bij uw plan. Indien het plan succesvol is, kunt u het gemakkelijker uitbreiden.
  3. Zorg ervoor dat patiënten op de hoogte zijn van uw interventie (bijvoorbeeld via een patiëntenvereniging) en laat ze weten dat ze hiernaar kunnen vragen bij hun zorgprofessional.
  4. Bekijk of er al een richtlijn is waarbij u kunt aanhaken. Deze kunt u dan uitbreiden met uw plan. Is er nog geen richtlijn? Bekijk dan wie kan helpen om die richtlijn te creëren.
  5. Weerstand? Richt u op goede voorbeelden van uw innovatie en geef deze een rol in het overtuigen van de stakeholders.

Hoe komt u tot 1 werkwijze voor verschillende organisaties?

Diverse ICT-systemen, juristen met verschil in visie: het kan lastig zijn om 1 weg te vinden.

  1. Zet overkoepelende belangenorganisaties in, bijvoorbeeld een vereniging van juristen. Zo kunt u een gezamenlijke oplossing samen verspreiden.
  2. Nodig de betrokkenen uit voor een gezamenlijk overleg. Bijvoorbeeld ICT en juristen bij elkaar, ook over ziekenhuizen en organisaties heen. Zo kunt u tot een gezamenlijke werkwijze komen en van hun kennis gebruikmaken.

Hoe sluit uw plan goed aan op de doelgroep?

Hoe zorgt u ervoor dat uw implementatieplan aansluit op de behoeften van de doelgroep? En waar vindt u mogelijkheden tot kennisuitwisseling?

  1. Betrek de doelgroep via interactieve sessies. Zo gaat u gemakkelijk met elkaar in gesprek én gaat de doelgroep ook met elkaar in gesprek.
  2. Bekijk de databanken met Erkende Interventies voor inspiratie en hulpmiddelen, bijvoorbeeld de Databank erkende interventies voor de langdurige zorg van Vilans.
  3. Zoek de samenwerking op met andere samenwerkingsverbanden. Kom bij elkaar om regelmatig ervaringen uit te wisselen. Zo ontstaan er geen “eilandjes”.

Het enthousiasme onder de deelnemers was en is groot. Met nieuwe kennis en ervaringen kunnen de implementatieprojecten aan de slag met hun project. De projecten hebben, afhankelijk van het programma waartoe deze horen, een looptijd van maximaal 1 of 2 jaar.

Impact versterken op passende zorg

Om de kwaliteit van de zorg in Nederland in de toekomst te borgen, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. Hier dragen we als ZonMw op verschillende manieren aan bij, bijvoorbeeld door met goede implementatie van beschikbare kennis de impact in de praktijk verder te versterken. Dit vormde de basis voor de subsidieronde ‘Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg’ van waaruit de 23 implementatieprojecten worden ondersteund.

Deze ronde is een samenwerking tussen de ZonMw-programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO) en Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO).