Domein 2.3: proactieve zorgplanning

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Proactieve zorgplanning is een continu proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar in de toekomst bij past. Dit proces heeft een positief effect op het welbevinden van de patiënt, de tevredenheid van diens naasten, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van het gezondheidssysteem.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Meer achtergrondinformatie over proactieve zorgplanning in het kwaliteitskader kunt u lezen in ons bericht Proactieve zorgplanning volgens Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland

De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: