Elke dag hebben verzorgenden contact met zorgvragers in hun laatste levensfase. Toch is hun belangrijke rol in de palliatieve zorg lang onderschat. Het project Signalering palliatieve zorg door verzorgenden veranderde dat door speciaal voor verzorgenden een set 'Signalering in de palliatieve fase' te ontwikkelen. Voor de zorgvuldige ontwikkeling en implementatie hiervan kreeg het project een parel. Projectleider Jetty Zuidema van IKNL ziet de parel als een kroon op het werk van verzorgenden.

Signaleringskaarten

De set 'Signalering in de palliatieve fase' bestaat uit met een stappenplan voor de palliatieve zorg, signaleringskaarten voor de 10 meest voorkomende palliatieve symptomen, achtergrondinformatie over zorgproblemen en werkbladen voor de communicatie met andere zorgverleners. Met deze tool kunnen verzorgenden klachten en verschijnselen van palliatieve-zorgvragers beter signaleren, in de gaten houden en met andere zorgverleners bespreken. Handleidingen ondersteunen leidinggevenden om verzorgenden met de set te leren werken. Een aparte docentenhandleiding is gemaakt voor gebruik van de set als lesmateriaal.

Meer zelfwaardering

Uit de effectmeting blijkt dat verzorgenden door het gebruik van de set systematischer gaan werken en in contacten met artsen en (wijk)verpleegkundigen steviger in hun schoenen komen te staan. Gebruik van de set draagt bij aan hun zelfwaardering, en helpt hen bewuster met de palliatieve zorgsituatie om te gaan, aldus Zuidema.

Breed inzetbaar

In samenwerking met V&VN, ROC’s en netwerken palliatieve zorg werkt IKNL aan verbreiding van de signaleringsbox onder verzorgenden in het hele land. Met subsidie van ZonMw zijn 16 implementatieprojecten opgezet voor gebruik van de sets. Eind 2014 waren er bijna 5000 sets aangeschaft, waarmee een veelvoud aan verzorgenden wordt bereikt. Ook beginnend verpleegkundigen en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking kunnen de set goed gebruiken.

Download

Aan de slag

Meer informatie

Implementatieprojecten van deelnemende regio's en organisaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website