U kunt weer subsidie aanvragen voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een lokale, goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Wilt u meer weten over de subsidieoproepen? Kom dan woensdag 6 december naar de informatiebijeenkomst in Den Haag.

Programmabeeld actieprogramma verward gedrag


U kunt bij het ZonMw-actieprogramma over verward gedrag subsidie aanvragen voor projecten of specifieke, kortlopende activiteiten waarin wordt gewerkt aan één of meerdere bouwstenen voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Het actieprogramma stelt hiervoor 3 samenhangende subsidieoproepen open. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 16 januari 2018, 14.00 uur. 

  1. Regionale aanpak verward gedrag
    Subsidie voor het in de praktijk toepassen van één, meerdere of alle bouwstenen, om in uw regio een lokale (sluitende) aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren. De opzet van deze subsidieoproep is gewijzigd ten opzichte van de vorige subsidierondes. Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen ‘pilotprojecten sluitende aanpak’ en ‘stimuleringssubsidies’. Deze subsidieoproepen zijn samengevoegd tot één subsidieoproep, waarin u zelf de omvang van de subsidie bepaalt en onderbouwt op basis van uw lokale situatie.
  2. Startsubsidies: Opstellen plan van aanpak verward gedrag
    Indien u de ambitie heeft om alle bouwstenen te realiseren maar nog niet klaar bent om deze in de praktijk te brengen, kunt u subsidie aanvragen voor het opstellen van een plan van aanpak. Het resultaat van het project is een door alle relevante lokale partners gedragen plan om alle bouwstenen te realiseren.
  3. Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag
    Subsidie voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag door andere vervoersaanbieders dan Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Voor de RAV’s staan 2 andere subsidieoproepen open.

Komt de deadline van 16 januari 2018 te snel? Dan kunt u zich richten op één van de volgende data: deadline 15 mei 2018 (subsidieoproep 3 april online) of deadline 30 oktober 2018 (subsidieoproep 18 september online). Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen dus nog wijzigen.

Kennis over verward gedrag in het onderwijs

Om er voor te zorgen dat toekomstige en huidige professionals beter worden toegerust om samen te werken met professionals uit andere domeinen, kunt u subsidie aanvragen voor projecten gericht op het verbinden van de domeinen zorg, welzijn en veiligheid in het onderwijs (mbo, hbo, bij- en nascholing). U kunt subsidie aanvragen voor het ontwikkelen of aanpassen én implementeren van een (keuze)module over verward gedrag of het inzetten van expertise uit een ander domein. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 30 januari 2018, 14.00 uur. De subsidieoproep staat op onze website.

Mensen met een licht verstandelijke beperking

De herkenning en bejegening van, en het hulpaanbod aan, mensen met een licht verstandelijke beperking moet verbeterd worden. Daarom publiceren wij begin december een subsidieoproep voor integrale, domein overstijgende aanpakken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (al dan niet in combinatie met verward gedrag) op het snijvlak van de domeinen veiligheid (justitie), zorg en sociaal. De deadline voor deze subsidieoproep is 30 januari 2018, 14.00 uur. 

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over de subsidieoproepen? Kom dan op woensdag 6 december naar de informatiebijeenkomst in Den Haag.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website