De BAD Award is een competitie die internationale bio-kunstenaars en –ontwerpers verbindt met Nederlandse onderzoeksgroepen uit de Life Sciences waarna ze samen een bio-kunstwerk ontwikkelen. Niet alleen zorgt deze samenwerking voor nieuwe inzichten op het grensgebied tussen kunst, design en wetenschap, de BAD Award is voor beide partijen een unieke ervaring.

The Art of Deception, door Isaac Monté i.s.m. Ecological Science, VU Amsterdam. Photo ©: Hanneke Wetzer.


“I think the BAD Award helps greatly in translating what we’re doing [as researchers] to a broader audience. (…) I really think that the power of the Award is that you make science interesting for the general public. It’s not so interesting to look at DNA or sequences or cells, but when an artist with his own interpretation forms a story around it, that is truly the added value.”

Willen u en uw onderzoeksgroep samen met kunstenaars of designers met een andere blik naar uw dagelijks werk kijken? Schrijf uw onderzoeksgroep dan voor 14 oktober 2019 in! Voelt u zich vrij om dit bericht te verspreiden onder andere geïnteresseerde onderzoekers.

“I have found the artists I've worked with to be super hands-on and inventive. From a practical perspective they are more adventurous than most scientists and this still baffles me.”

BAD Award

De BAD Award is een samenwerking tussen ZonMw, MU artspace en Bio Art Laboratories. Jaarlijks melden 40 tot 80 internationale kunstenaars zich aan waarvan slechts de meest getalenteerden worden uitgenodigd voor de matchmaking bijeenkomst in maart 2020. Hier maken de onderzoekers en kunstenaars kennis met elkaar en kunnen ze na speeddates hun voorkeuren voor samenwerking aangeven. Bij een succesvolle match werken de onderzoeker en kunstenaar samen hun voorstel uit. De drie winnende bio-kunstprojecten ontvangen elk €25.000,- en hebben zes maanden de tijd om hun plannen uit te werken. Daarna worden de bio-kunstwerken voor een breed publiek geëxposeerd bij MU artspace in Eindhoven. Bekijk voor meer informatie over de BAD Award en de winnaars van voorgaande jaren de BAD Award website.

Aanmelden

Onderzoeksgroepen kunnen zich – met voorrang - aanmelden tot 14 oktober 2019. Stuur een mail naar badawards@zonmw.nl met daarin:

  • De naam van de onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut;
  • Een korte en toegankelijke Engelstalige omschrijving van de onderzoekslijn (max. 100 woorden);
  • Naam en contactgegevens van de onderzoeker (voor voorbeelden zie onze website).

Akkoord van het hoofd van de onderzoeksgroep is een voorwaarde voor deelname, aio’s kunnen alleen deelnemen in samenwerking met andere onderzoekers.

De selectie van onderzoeksgroepen door ZonMw wordt grotendeels gebaseerd op volgorde van binnenkomst, maar ook de mogelijke aansluiting van de bio-kunstenaars en de variatie aan onderwerpen en kennisinstellingen is bepalend.

Begin november 2019 krijgt u te horen of u mag meedoen. Eind november worden de onderzoeksgroepen bekend gemaakt op de BAD Award website. Dit valt tegelijk met het bekendmaken van de nieuwe subsidieoproep voor de kunstenaars.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website