Benieuwd naar wat het leernetwerk Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap inhoudt? Deelnemers van het leernetwerk gaan aan de slag om gezamenlijk kennis op te bouwen door samen te werken en te leren. Hiermee willen we bereiken dat de resultaten uit de ZonMw-projecten eenduidig en in samenhang beschikbaar komen voor de praktijk. Deze illustratie legt het uit in beeld.

Klik om te vergroten

De 3 kerndoelen van het leernetwerk

Het leernetwerk is ten eerste bedoeld om de uitvoering van de projecten te optimaliseren. Loopt een van de projectleiders er tegenaan dat het lastig is voldoende deelnemers voor het onderzoek te werven? Dan kan dit een vraagstuk zijn om gezamenlijk op te pakken in het leernetwerk. De expertise en ervaring aanwezig in het leernetwerk wordt aangesproken en benut om gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen.
Ten tweede stimuleert het leernetwerk kennisuitwisseling en afstemming tussen de verschillende projecten.
Bovengenoemde twee kerndoelen bevorderen uiteindelijk het eenduidig en in samenhang beschikbaar maken en naar buiten brengen van kennis uit de verschillende projecten; het derde kerndoel van het leernetwerk.

De 25 projecten binnen het leernetwerk

Wilt u weten om welke projecten het gaat? Er zijn 13 onderzoeksprojecten van start gegaan op de volgende thema’s:

Naast deze onderzoeksprojecten zijn 12 samenwerkingsverbanden verspreid over Nederland gestart om lokaal de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap te verbeteren.

Startbijeenkomst

Op 30 september was de eerste bijeenkomst van het leernetwerk. Begin volgend jaar volgt de tweede bijeenkomst. Het leernetwerk loopt nog tot 2025.

Meer informatie

Het leernetwerk is voortgekomen uit het programma Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Met dit programma willen we kennis ontwikkelen die bijdraagt aan het voorkomen dat iemand onbedoeld zwanger raakt of in een kwetsbare situatie moeder of vader wordt. Ook draagt het programma bij aan het verbeteren van zorg en ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap of bij een ouder of gezin in een kwetsbare situatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website