We hebben 2 kennissyntheses uitgezet over ondersteuning van professionals in de palliatieve zorg bij het omgaan met mentale belasting en over effectieve communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in wat we al weten over deze onderwerpen en wat er nog mist.

Foto van zorgverlener, patiënt en naasten in gesprek

De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg

Om hoogwaardige palliatieve zorg te geven, is het belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van de emotionele impact die het geven van palliatieve zorg op henzelf kan hebben. Volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) dienen zij te reflecteren op hun eigen handelen en oog te hebben voor hun persoonlijke balans. Voor henzelf en voor hun collega’s.

Hoe kunnen we professionals in de palliatieve zorg optimaal ondersteunen met de mentale belasting bij deze zorg, zodat ze in evenwicht blijven? Dat is tot nu toe onderbelicht gebleven. Een breed samengestelde projectgroep, onder leiding van Suzanne Metselaar (Amsterdam UMC), gaat aan de slag met het bundelen van kennis over dit onderwerp. Op basis hiervan stellen zij aanbevelingen op voor praktijk en onderzoek.

Effectieve communicatie met patiënt en naasten

Het is belangrijk om palliatieve zorg af te stemmen op de behoeften en wensen van de patiënt en hun naasten. Toch is het niet vanzelfsprekend dat zorgverleners in hun communicatie met patiënten en hun naasten de juiste informatie boven tafel halen, dat dit tijdig gebeurt én dat patiënt en naasten zich voldoende uitgenodigd en veilig voelen om steeds hun zorgen, behoeften en wensen kenbaar te maken. Alleen als de communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten aan deze punten voldoet, kan er sprake zijn van goede gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning. En dat resulteert uiteindelijk in passende zorg in de laatste levensfase.

Kortom: hoe communiceer je als zorgverlener effectief met patiënt en naasten? En welke interventies of goede voorbeelden zijn er bijvoorbeeld al en wat is aan te bevelen om verder te ontwikkelen? Om hier meer zicht op te krijgen, maar ook op wat er nog nodig is, voert Stichting PalZon een kennissynthese uit over dit onderwerp.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2021. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website