Nieuws

VBA+: verwijs- en adviesmethode voor stoppen met roken

Hoe zorg je ervoor dat patiënten die roken ook daadwerkelijk terecht komen bij effectieve stoppen-met-rokenhulp? Met de nieuwe methode Very Brief Advice+ (VBA+) kan de huisarts ‘warm verwijzen’ naar professionele begeleiding om te stoppen met roken. Naomi Lagerweij vertelt over de implementatie aanpak.

Meer

Risicogemeenschappen willen praten over vrouwelijke genitale verminking

Vandaag is het de dag tegen vrouwelijk genitale verminking. Een probleem dat nog steeds in Nederland speelt, maar waar veel professionals werkzaam in preventie, medische zorg en veiligheidszorg te weinig kennis op hebben. Dat blijkt uit het onderzoek van de GGD Amsterdam, gefinancierd via het ZonMw-programma Geweld hoort nergens thuis.

Meer

Safety-II en actieonderzoek gaan hand in hand

Op verschillende manieren reflecteren op wat goed gaat in de dagelijkse zorg

Alle elementen van het complexe zorgsysteem staan met elkaar in verbinding. Als er ergens in het proces iets gebeurt, werkt dit door naar andere onderdelen. Daarom is het belangrijk naar het geheel te kijken. In de KiZ-special over Safety-II vertellen Fenna Mossel, Bettine Pluut en Karen de Bijl-Marcus meer over interventies om het systeem als geheel beter te laten functioneren.

Meer

Adviesrapport: Laat de leeftijdsgrenzen vervallen in de wet over donorinformatie

Geef gezinnen met donorkinderen op elk gewenst moment toegang tot informatie over de donor, is het advies van de Universiteit voor Humanistiek, Fiom en Pro Facto aan de overheid. In opdracht van ZonMw voerden zij onderzoek uit naar de leeftijden waarop donorkinderen informatie kunnen krijgen over de donor. Begin februari is aan de Tweede Kamer het adviesrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige...

Meer

Substitutie van zorg in de gynaecologie: onderzoek naar geleerde lessen

Illustratieve weergaven van werken aan uitkomstgerichte zorg

Door uitgestelde of afgeschaalde zorg tijdens de COVID-19-pandemie, kregen veel patiënten alternatieve behandelingen aangeboden. Wat kunnen we leren van deze substitutie van zorg voor gynaeco-oncologie en benigne gynaecologie? 2 projecten onderzoeken dit om de zorg in het algemeen te verbeteren en voor te bereiden op toekomstige periodes van schaarste.

Meer

In gesprek over de dag van morgen

Hoe krijgen zorg- en welzijnsprofessionals een beter beeld van wat ouderen belangrijk vinden in hun leven? En hoe kun je ervoor zorgen dat het ook gemakkelijker wordt voor de doelgroep om hierover te praten? Deze vragen staan centraal in het GENERO-netwerk en samen met de doelgroep ontwikkelden zij het wensenboekje: In gesprek over de dag van morgen. Zo gaan zij samen aan de slag met proactieve zorgplanning.

Meer

Regio’s versterken samenwerking voor verkorten wachttijden ggz

17 regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of...

Meer

Nieuwe editie Inspiratiewijzer dagactiviteiten dementie voor gemeenten

Gisteren is de geüpdatete en verder uitgebreide versie van de online Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie gepubliceerd. Deze editie bevat veel nieuwe voorbeelden, praktische tools en inspirerende filmpjes. Plus een podcast vanuit Leeuwarden over samenwerking door gemeenten en hun partners.

Meer

Aan de slag met aanbevelingen uit onderzoek naar ervaringen met subsidieaanvragen

ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het proces voor subsidieaanvragen. Daarbij vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de ervaringen en wensen van onze aanvragers. Om die reden liet ZonMw in 2022 onderzoek doen onder 3.000 subsidieaanvragers. Over het algemeen ervaren zij het aanvraagproces als positief. Er zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen die in de loop van 2023 actief binnen ZonMw worden opgepakt.

Meer

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023: ’Inzet op Impact’

Op donderdag 30 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 'Inzet op Impact'. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek) en heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website