Nieuws

Verbetering van het jgz-richtlijnontwikkelproces

Om het richtlijnontwikkelproces efficiënter te maken en verder te verbeteren heeft ZonMw IQ Healthcare gevraagd om advies uit te brengen over mogelijke vernieuwingen in de werkwijze voor richtlijnontwikkeling vanuit het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018.

Meer

Is preventie van antibioticaresistentie mogelijk met een malariatest?

Mug op lichaamsdeel

Onderzoekers ontwikkelen een diagnostische test die onderscheid maakt tussen malaria en andere koortsveroorzakers. Zo kan antibiotica juist worden voorgeschreven. Dit reduceert antibioticaresistentie en onnodig sterven...

Meer

Nieuw onderzoek van start om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan 8 onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.

Meer

Ouderen trainen in het beter gebruiken van een hoorimplantaat

Overzichtsfoto van afsluitende bijeenkomst SHiEC
Op 18 april 2017 vond de afsluitende bijeenkomst van het project plaats.

Een optimaal resultaat van een hoorimplantaat vraagt om intensieve communicatie tussen de gebruiker en de betrokken zorgverleners, van audioloog tot logopedist. In het Active and Assisted Living project Supporting Hearing in Elderly Citizens zijn technische hulpmiddelen ontwikkeld om oudere volwassenen te ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van hun cochleair implantaat (CI).

Meer

PatientenTop Zorg voor innoveren brengt slimme lessen in beeld

Tijdens de PatientenTop op 11 april hebben zorgvernieuwers, patienten en zorgverleners zich samen gebogen over het onderwerp patient included innoveren. Een dynamische middag vol interactie en uitwisseling met als resultaat: acht waardevolle lessen voor zorgvernieuwers.

Meer

Gedwongen overstap Thyrax geeft problemen

3 mannen op foto
(v.l.n.r. Henk Smid, Eric Fliers, Marcel van Raaij - Foto: Raquel Chapper)

Gisteren zijn de resultaten verschenen van het onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het medicijn Thyrax op andere schildkliermedicatie. 350.000 gebruikers van Thyrax moesten afgelopen jaar noodgedwongen overstappen op schildklierhormoonpreparaten van andere producenten. Uit onderzoek naar de gevolgen daarvan blijkt nu dat de kans op overdosering na de overstap flink is.

Meer

Eerste Landelijke Samenwerkingafspraken preventie van wiegendood

De eerste Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA) Preventie van wiegendood staan online. De LSA geeft aanbevelingen aan alle professionals die op bepaalde wijze betrokken zijn bij de preventie van wiegendood.

 

Meer

Alliantie en behandelintegriteit versterken elkaar

De werkrelatie tussen cliënt en behandelaar (alliantie), en de mate waarin een behandelaar de behandeling uitvoert zoals bedoeld (behandelintegriteit), zijn van belang voor goede behandelresultaten. De Viersprong heeft onderzocht hoe beide factoren met elkaar samenhangen, hoe ze zich tijdens de behandeling ontwikkelen en hoe ze de behandelresultaten voorspellen.

Meer

12 miljoen voor nieuw programma Translationeel onderzoek

In februari 2017 heeft ZonMw opdracht van het ministerie van VWS gekregen voor een nieuw programma Translationeel Onderzoek 2. Het programma loopt vanaf 2017 tot en met 2021. Er wordt geïnvesteerd in innovaties die leiden tot nieuwe medische producten tegen een lagere kostprijs.

 

 

Meer

Martine Bouman ontvangt parel voor innovatieve gezondheidscommunicatie

Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Vanuit die visie werkt het Centrum voor Media & Gezondheid (CMG) aan leefstijlverbetering bij maatschappelijke groepen met een gezondheidsachterstand.

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website