Nieuws

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. Implementatiespecialisten Sarah Slaghuis en Gerjanne Vianen vertellen over 2 nieuwe rondes waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw. Deadlines van deze rondes zijn...

Meer

Lichte koerswijziging NWO-Talentprogramma op komst

Er is een lichte koerswijziging van het NWO-Talentprogramma (Veni, Vidi, Vici) op komst. De raadpleging van het onderzoeksveld heeft NWO antwoorden opgeleverd, waarmee ze het programma gaat bijsturen. Zo heeft de raad van bestuur onlangs besloten de doelstelling van het programma te wijzigen. Daarnaast wordt er met ingang van ronde 2023 in het hele Talentprogramma een twee-fasen-beoordeling ingevoerd.

 

Meer

CBS en RIVM brengen een rapport uit omtrent oversterfte tijdens de COVID-19 pandemie

massa mensen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben onderzoek gedaan naar oversterfte in Nederland (2020 en 2021). Er is gekeken aan welke doodsoorzaken mensen zijn overleden en hoe de impact van COVID-19 een mogelijke rol heeft gespeeld. Een door ZonMw opgerichte klankbordgroep heeft in meerdere gesprekken samen met onderzoekers kunnen reflecteren op de opzet en resultaten van dit...

Meer

Netwerkbijeenkomst verpleging & verzorging: sfeerimpressie, interviews en tips

Dagvoorzitter Yvonne Heijnen-Kaales en deelnemers in gesprek tijdens de kennisquiz op de netwerkbijeenkomst

Kennisontwikkeling en kennistoepassing door en met de praktijk en het onderwijs dragen bij aan verdere professionalisering van het verpleegkundig en verzorgend beroep. Daarom stond kennisuitwisseling centraal tijdens onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Bekijk de sfeerimpressie, lees de interviews over zeggenschap en de geleerde lessen van de COVID19-pandemie en bekijk de tips uit de workshops.

Meer

Een knieprothese uitstellen door nieuwe behandeling

Een nieuwe behandeling moet ervoor zorgen dat patiënten met knieartrose pas later een knieprothese nodig hebben. Door het kniegewricht gedurende zes weken van elkaar te trekken, kan de knie deels herstellen. Onderzoekers van het UMC Utrecht werken met steun van ZonMw aan deze techniek, kniedistractie genaamd.

Meer

Vooraankondiging subsidierondes implementatie passende zorg

28 juni wordt de subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' opengesteld. Het gaat om een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de praktijk....

Meer

GGG-programma verdient zich als verbindende schakel negen keer terug

Huib Pols overhandigde als waarnemend-voorzitter van ZonMw op 16 juni het evaluatierapport 10 jaar GGG 2012-2022 aan Karla van Rooijen, directeur Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS.

Meer

Bas Bloem ontvangt Stevin-premie

Zes wetenschappers ontvangen dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza- en Stevinpremies. Een van de ontvangers van de Stevinpremie is Bas Bloem (1967), hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Nijmeegse Radboudumc. Hij is wereldwijd de nummer één expert op het gebied van de ziekte van Parkinson en zijn werk heeft grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact. De feestelijke uitreiking van de...

Meer

Zet IC-verpleegkundigen in hun kracht

Portret Rowan Marijnissen

Voor IC-verpleegkundigen was het werken tijdens de COVID-19-pandemie zwaar, maar er zaten ook positieve kanten aan. Op meerdere IC’s kregen ze grotere autonomie en ontplooiden ze zich. 'We kregen en namen zeggenschap. Onder druk van de omstandigheden stonden verpleegkundigen in hun kracht.' Lees het interview met voorzitter V&VN IC en verpleegkundige ICU Rowan Marijnissen-de Jong.

Meer

Zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden

Portret Evelyn Finnema

‘Zeggenschap is een positieve manier om de professionele kracht te versterken, waar de hele zorg baat bij heeft.’ Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zeggenschap krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep. Dit is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van de steeds complexere zorg te waarborgen. Lees het interview met hoogleraar en chief nursing officer Evelyn Finnema.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website