Nieuws

Concept-programmavoorstel 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap'

De internetconsultatie van het concept-programmavoorstel 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' is geopend. Belanghebbenden kunnen feedback geven op dit voorstel t/m 13 maart 2019.

 

Meer

Registratie NCVGZ 2019 geopend!

Op donderdag 11 april vindt NCVGZ 2019 Public Health next step - nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering - plaats in Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht. Zorg dat je erbij bent!

Meer

Internationale onderzoeken naar mentale stoornissen van start

Het Europese netwerk ERA-Net NEURON financiert 14 translationele onderzoeksprojecten naar mentale stoornissen. Het doel van deze subsidieronde is de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor preventie, diagnose, therapie en revalidatie bij mentale stoornissen. Hiervoor werken 19 financieringsorganisaties uit 16 landen samen. 

Meer

Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend

Vandaag is de toelatingsronde geopend voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Deze ronde, die valt onder de verantwoording van VWS, fungeert als toegangspoort voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen een aanvraag indienen. De deadline van deze toelatingsronde is 28 maart 2019.

Meer

Subsidieronde overgewicht en metabole ziekten geopend

De internationale subsidieronde “Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases” (METADIS) is open! Bent u een Nederlandse onderzoeker? U kunt tot 2 april 2019 samen met internationale partners, een gezamenlijk onderzoeksidee indienen.

Meer

Nieuw digitaal loket voor Vici-aanvragen bij ZonMw

Op 23 januari hebben NWO en ZonMw de Vici-ronde 2019 opengesteld. Net als bij de Veni-ronde van 2019 gebruikt ZonMw voor de aanvragen voor het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen een nieuw systeem: Mijn ZonMw. Dit is de opvolger van ProjectNet. Het beoordelen en selecteren van de aanvragen blijft hetzelfde als voorheen.

 

Meer

Innovatiecafé Implementatie op 7 februari

Heb jij vragen over het implementeren van jouw innovatie in de zorg? Op donderdagmiddag 7 februari a.s. staat een team van implementatie experts van ZonMw en Zorg voor innoveren klaar om jou te helpen. Geef je snel op voor het Innovatiecafé Implementatie.

 

Meer

Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland

Lijntekeningen die een afspiegeling van de maatsxchappij voorstellen

Hoe kun je psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders verbeteren en kennis hierover uitbreiden? ZonMw financiert 3 onderzoeks- en 8 praktijkprojecten waarin deze vraag centraal staat.

Meer

5 internationale dementieprojecten van start

Vijf nieuwe internationale projecten gaan zich richten op het verbeteren van begrip van de factoren die bijdragen aan sociale inclusie, burgerparticipatie, waardigheid en kwaliteit van leven voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening en hun naasten.

Meer

TOP-subsidie voor elf excellente onderzoeksgroepen

Elf projecten van excellente onderzoeksgroepen zijn gehonoreerd voor een TOP-subsidie. Hiermee kunnen zij onderzoekslijnen vernieuwen en nieuwe samenwerkingen aangaan. Zij krijgen maximaal € 675.000,- voor onderzoek dat minimaal 4 en maximaal 5 jaar duurt.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website