Nieuws

Financiering voor innovatieve start-ups – deadline 6 februari

Dien voor 6 februari 2018 uw intentieverklaring in voor de voorjaarsronde van Take-off, het financieringsprogramma voor starters. Academische, hbo en TO2 start-ups kunnen financiering aanvragen voor haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten (leningen tot maximaal EUR 250.000).

Meer

ZonMw honoreert 60 projecten in vierde ronde Enabling Technologies Hotels-programma

Het Enabling Technologies Hotels-programma (ETH) biedt onderzoekers de kans gebruik te maken van de hoogwaardige technologische faciliteiten van Nederlandse kennisinstellingen. Dit gebeurt met het ‘Hotel’ concept. Onderzoekers (‘gasten’) die nog geen toegang hebben tot een specifieke high end technologie, kunnen toegang verwerven via een service-gerichte faciliteit (‘Technology Hotel’) in een gezamenlijk onderzoeksproject. Zo kunnen ze hun...

Meer

Meer kennis over sociaaleconomische gezondheidsverschillen

jongen inrolstoel op grasveld

We weten dat het zo is, maar hoe werkt het en welke relatie bestaat er tussen de sociaaleconomische positie van mensen en hun gezondheid? Met welke methoden kunnen we lokale netwerken ontwikkelen en zo gezondheidsachterstanden beperken? Dat weten we nog niet. Deze vragen staan centraal in onderzoek dat kennis moet opleveren ter voorkoming en vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV).

Meer

Subsidieronde effecten Gezonde School aanpak geopend!

Vandaag is de ZonMw-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak geopend. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. U kunt tot 20 maart 2018, 14.00 uur een subsidieverzoek indienen.

Meer

Sportimpuls 2018 opengesteld!

Bent u een lokale sport- en beweegaanbieder? Dan kunt u tot 22 februari 2018, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen,...

Meer

Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid

Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is.

Meer

Investering in psychosociale zorg voor vluchtelingen nog steeds nodig

Onderzoekers van ARQ en Pharos geven aan dat er verbeteringen in de psychosociale zorg voor vluchtelingen te zien zijn vergeleken met een jaar geleden. Maar er zijn nog steeds investeringen nodig om die zorg naar een goed kwaliteitsniveau te brengen.

Meer

Minister Bruins ontvangt evaluatie 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen

Minister Bruins neemt het evaluatierapport in ontvangst van Henk Smid (l) en Dick Dees (r) Foto: Michel Groen

Op 19 december hebben ZonMw directeur Henk Smid en Dick Dees, voorzitter GGG-raad, het evaluatierapport 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg (VWS). Het GGG-programma is nu vijf jaar onderweg en werkt sinds 2012 aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen.

Meer

Stimuleringssubsidie Centrum Gezond Leven erkenningstraject

Bent u interventie-eigenaar en wilt u graag uw interventie aanbieden ter beoordeling voor opname in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven? Vraag dan nu subsidie aan.

Meer

Digitaal magazine 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen:

Effectief, veilig en doelmatig gebruik van bestaande geneesmiddelen. Daaraan werkt het GGG-programma van ZonMw, inmiddels al vijf jaar. Het digitale magazine '5 jaar GGG: Onderzoek naar goed gebruik geneesmiddelen’ laat het GGG-programma zien vanuit verschillende perspectieven.

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website