Nieuws

Inspiratie voor meer kennis en kunde rond kindermishandeling

Om kindermishandeling effectief te voorkomen, moeten bestaande interventies worden doorontwikkeld. Daarvoor biedt de publicatie 'Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling' veel aanknopingspunten. Met informatie over de 5 W's: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor? Met deze publicatie willen we alle betrokkenen in beleid, praktijk en wetenschap inspireren.

Meer

21 september - Wereld Alzheimer Dag

Wereldwijd is er op deze dag aandacht voor vroegdiagnostiek. Memorabel, het onderzoeksprogramma over dementie en tevens onderdeel van het Deltaplan Dementie, besteedt op deze dag ook aandacht aan dit onderwerp.

Meer

Sneak preview Enabling Technologies Hotels oproep

Op 29 augustus 2017 is de oproep voor Enabling Technologies Hotels gesloten. Programmasecretaris Dr. Sander Hougee, geeft een eerste reactie op de indieningen.

Meer

Health~Holland update van september 2017

In deze september editie presenteren we de nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda 2018-2021 en introduceren de Leer Gemeenschappen. We benadrukken enkele prestigieuze prijzen zoals de Medische Inspiratorprijs, de NWO Spinoza-prijs en de Simon Steven-masterprijs.

Meer

Kunst doet leven: effecten op positieve gezondheid

Hans van Oers biedt de DG's van VWS en OCW de kennissynthese aan

De directeuren-generaal van de ministeries van OCW en VWS, Barbera Wolfensberger en Kees van der Burg, hebben dinsdagmiddag 12 september de kennissynthese ‘Kunst en positieve gezondheid’ en het magazine ‘Kunst doet leven’ in ontvangst genomen. Kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen liggen in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en extramurale zorg.

Meer

Teken ook voor een dementievriendelijke samenleving!

Nog tot en met 17 september voert Samen dementievriendelijk, één van de drie pijlers van het Deltaplan Dementie, actie met de campagne ‘Laat ze niet staan!’. Het doel is om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verzamelen om Nederland dementievriendelijk(er) te maken.

Meer

Start van Open access publiceren in de gezondheidszorg

Vandaag heeft VWS aan de Tweede Kamer het advies ‘Open access tot publicaties: Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheidsbeleid’ aangeboden. VWS is hiermee het 3e ministerie dat aan de slag gaat met open access publiceren.

Meer

Evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van start

Per 1 juni 2004 is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) in werking getreden. De minister van VWS heeft ZonMw verzocht zorg te dragen voor de uitvoering van de evaluatie van de Wdkb. Deadline om subsidieaanvragen in te dienen is 19 oktober 2017, 14.00 uur.

Meer

ZonMw zoekt referenten sport

Begin oktober sluit de subsidieoproep Sport en Bewegen 2017 en hiervoor zoekt ZonMw referenten. Bent u onderzoeker in een voor sport en bewegen relevant vakgebied en wilt u een aanvraag beoordelen? Meld u dan nu aan als referent!

Meer

Projecten Sportblessurepreventie gebundeld

De projecten die zijn gehonoreerd vanuit de eerste subsidieronderonde van het programma Sportblessurepreventie zijn nu halverwege. Hoog tijd om de balans op te maken. Welke projecten zijn gehonoreerd? In welke takken van sport? Hoe willen ze blessures verminderen en zijn er al resultaten geboekt? Antwoorden op deze vragen kunt u vinden in de zojuist verschenen factsheet en projectenbundel.

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website