Nieuws

Verzorgend leiderschap ontwikkelen begint tijdens de opleiding

2 studenten Verzorgende IG Jessica en Mariska

Wat hebben verzorgenden nodig om meer leiderschap te tonen? Aan welke handvatten hebben zij écht iets? En hoe kan hier in de opleiding al aandacht aan besteed worden? Lees het interview met een docent van de opleiding Verzorgende IG en 2 studenten en bekijk de infographic met 9 praktische handvatten.

Meer

Meer aandacht is nodig voor sekse- en genderverschillen in onderzoek en zorg

Hoe komen sekse- en genderverschillen hoog op de kennisagenda’s? En hoe vindt waardevolle nieuwe kennis uit het Kennisprogramma Gender en Gezondheid zijn weg naar de dagelijkse praktijk? We spraken erover met Rebecca Abma-Schouten (manager onderzoek en zorginnovatie bij de Hartstichting) en Teus van Barneveld (directeur Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten).

Meer

Vroege HTA: Op zoek naar de ware potentie

In de vroege fase van medische technologieontwikkeling moet aandacht zijn voor aspecten als kosteneffectiviteit, draagvlak en betaalbaarheid, oftewel vroege Health Technology Assessment (HTA). Om vroege HTA optimaal te kunnen integreren in het (translationele) ontwikkelproces van medische technologie, is erkenning van belang. In dit bulletin lees je de zoektocht naar de kansen en het nut van vroege HTA in vroege fase van therapieontwikkeling.

Meer

GGZ-cliënten ervaren blijvende gevolgen coronacrisis

bang meisje

(Bijna) de helft van het panel ondervindt door de coronacrisis blijvende psychische gevolgen (50%), blijvende negatieve gevolgen voor sociale contacten (45%) en dat de zorg blijvend is veranderd (49%). Om het effect van de coronamaatregelen op de ggz en haar cliënten te monitoren zijn door ZonMw begin vorig jaar – toen het coronavirus net was uitgebroken – verschillende opdrachten uitgezet.

Meer

Subsidieoproep voorbereidende studies Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) open

Sinds 23 november staat de subsidieoproep voor de voorbereidende studies binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) thuis open. Deadline voor indiening van een project is 1 maart 2022, 14.00 uur.

Meer

Hoe stamceltherapie hersenletsel bij pasgeborenen kan repareren

Een nieuwe stamceltherapie die het eigen helende vermogen van de hersenen stimuleert, kan een doorbraak betekenen in het herstellen van hersenschade bij pasgeborenen. De behandeling bestaat uit het toedienen van stamcellen aan de aangetaste hersengebieden, met als doel beschadigd weefsel te hervormen

Meer

Coronavaccins lijken minder effectief bij volwassenen met het Downsyndroom

Volwassenen met het Downsyndroom zijn minder goed beschermd na 2 coronavaccinaties, zo blijkt uit de eerste resultaten van de SWITCH-studie van het UMC Utrecht. Op basis van deze resultaten adviseert de Gezondheidsraad om alle volwassenen met het Downsyndroom versneld een boostervaccinatie te geven. Lees meer over de onderzoeksresultaten.

Meer

Het Lang Leve Kunst Fonds: aanvragen kan weer!

Heeft u een mooi projectidee zodat meer ouderen actief bezig kunnen zijn met kunst? Het Lang Leve Kunst Fonds staat weer open voor uw aanvraag. Na de twee succesvolle aanvraagrondes van dit jaar kiezen zij nu voor een doorlopende procedure, zodat u op elk moment uw aanvraag in kunt dienen.

Meer

Vervolgonderzoek gewenst naar gezondheidsrisico’s microplastics

plastic deeltjes op vingertoppen

Lees in dit artikel dat de impact van nano- en microplastics op de menselijke gezondheid nog grotendeels onbekend is. Vervolgonderzoek is daarom gewenst. Want al decennialang komen mensen in hun leefomgeving via de lucht, water en voeding in aanraking met deze kleine plastic deeltjes die variëren in grootte van nano- tot micrometers.

Meer

Impactsessie over organisatie van zorg en uitgestelde zorg

iemand ligt in een ziekenhuisbed met infuus in zijn arm

‘Normaal gesproken, buiten de coronapandemie, wacht je eerst tot je publicatie met het delen van onderzoeksresultaten. Waardevol dat we nu al onze eerste inzichten delen met beleidsmakers en mensen van de praktijk,’ aldus één van de projectleiders tijdens een ZonMw-impactsessie.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website