Nieuws

Onderzoekers antibioticaresistentie werken aan maatschappelijke impact

Projectleiders in het ZonMw-programma Antimicrobiële Resistentie (AMR) zijn zich bewust van het maatschappelijk belang van hun onderzoek en werken aan de maatschappelijke impact van hun onderzoeksresultaten. Die conclusie is te trekken uit een verkennend onderzoek, waarin ook gezocht werd naar de beste manier om de maatschappelijke impact in kaart te brengen van 3 ZonMw-programma's die gericht zijn op infectieziekten.

Meer

6 tips voor datamanagement van infectieziekten

datastructuur

Het delen en hergebruiken van bestaande data binnen wetenschap en samenleving versnelt kennisontwikkeling en innovatie. Dus onderzoeker, ga de uitdaging aan en gebruik de 6 tips voor het maken van een minimale dataset (MDS) voor infectieziekten.

Meer

Kom naar de informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd

Beeld: Shutterstock

Op 24 mei wordt de eerste NWA-brede call gepubliceerd, waarin het mogelijk is om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Tijdens de feestelijke lancering van het NWA programma was de boodschap duidelijk: durf grote vragen aan te pakken en doe het samen. Om dit te vergemakkelijken voor het thema jeugd is er een informatie- en netwerkbijeenkomst van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs op 7 juni in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Meer

De Kracht van Depressie: onderzoek naar ervaringskennis en de inzet ervaringsdeskundigheid

Onderzoeksprogramma GGz

Mensen met een depressie laten profiteren van ervaringskennis van andere patiënten. Zorgen dat klinische behandeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid elkaar versterken: dat is het doel van het onderzoek ‘De kracht van depressie’, dat in maart van start is gegaan.

Meer

Internet consultatie voor nieuwe subsidieoproep Microplastics & Health

microplastics

ZonMw stelt binnenkort een nieuwe subsidieoproep open voor onderzoek naar de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid. In aanloop naar deze subsidieoproep is het mogelijk om feedback te geven op de subsidieoproep via een online internet consultatie.

Meer

Onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda van start

Onderzoekers en maatschappelijke partners kunnen vanaf 24 mei onderzoeksvoorstellen indienen bij het NWO programma Nationale Wetenschapsagenda. Via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda wordt kennis ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma is gericht op alle disciplines en op de gehele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.

Meer

Kwaliteitsverbetering door supervisie met video feedback

Leidt supervisie met beelden tot een betere kwaliteit van de uitvoering van jeugd interventies? Hulpverleners namen beelden op van hun gesprekken met cliënten. Zij kregen hierop feedback volgens een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback. Deze vorm van ondersteuning zorgde voor hogere kwaliteit van de uitvoering van de interventies.

Meer

Veel interesse in onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg

Programmabeeld Onderzoeksprogramma GGz

Onderzoekers en praktijkprofessionals hebben 83 projectideeën ingediend voor onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de ggz en 88 aanvragen gedaan voor praktijk- of postdocfellowships. In totaal kunnen ongeveer 13 projecten worden gehonoreerd.

Meer

Medische Inspirator prijs werkt dit jaar samen met patiëntenorganisaties

logo Medische Inspirator prijs

Inschrijving voor de Medische Inspirator prijs 2018 is geopend! De Medische Inspirator prijs is een aanmoedigingsprijs voor duurzame samenwerkingsverbanden tussen patiënten en onderzoeksgroepen en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven.

Meer

Onderzoeksplaatsen beschikbaar voor wetenschappers met een vluchtelingenstatus

Vrouw werkt in laboratorium

Wetenschappers die hun vaderland ontvlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten hebben de mogelijkheid om een eenjarige aanstelling te krijgen. Via het nieuwe pilotprogramma Vluchtelingen in de wetenschap maakt NWO de financiering hiervan mogelijk.

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website