Nieuws

39 innovatieve ideeën strijden om Nationale Sportinnovator Prijs 2018

De deadline van 4 oktober van de Nationale Sportinnovator Prijs 2018 is inmiddels verstreken. 39 innovatieve ideeën in de sport werden ingediend bij ZonMw. Nu buigt een jury zich over deze bijna 40 aanvragen. De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Meer

Extra verspreidingsimpuls resultaten sportonderzoek

Binnen het Onderzoeksprogramma Sport zijn 25 onderzoeksprojecten onlangs afgerond of lopen op dit moment ten einde. Hieruit zijn prachtige resultaten voortgekomen. Ook bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderwijs SIA zijn mooie resultaten behaald met sportonderzoek. Hoe zorgen we ervoor dat deze resultaten nog beter beschikbaar zijn voor de eindgebruikers? 22 projecten ontvingen hiervoor een extra impuls om hun resultaten te...

Meer

Gewijzigde koers NWO voor ERA-netten en JPIs

NWO zal met eigen middelen geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan wat betreft gezamenlijke calls via ERA-netten en JPIs. De voornaamste reden is dat NWO in haar nieuwe strategisch plan (2019-2022) inzet op nieuwe vormen van internationale samenwerking.

Meer

Binnenkort nieuwe subsidieronde Sport en Bewegen

In november opent de subsidieronde Sport en Bewegen 2018. Dit is de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In deze ronde staat samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal.

Meer

Leefstijl als medicijn

Naast de toepassing in preventie van aandoeningen, wordt steeds meer duidelijk dat leefstijl ook effectief is als medicijn tegen sommige ziekten zoals diabetes type 2. Het ‘medicijn’ kan bijvoorbeeld zijn: het aanpassen van een eetpatroon of in beweging komen. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl.

Meer

Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan integraal zorg- en ondersteuningsaanbod

Samenwerking

Omdat de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. In september zijn 2 nieuwe projecten gestart waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Wie volgt?

Meer

12 oktober: Wereldreumadag

Op 12 oktober is het Wereldreumadag. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een vorm van reuma.

Meer

Mediator 31: ‘Medicijnteksten zijn complexer dan we denken’

Ogenschijnlijk eenduidige medicijnteksten als ‘2x daags 2 capsules’ zijn voor veel mensen lastig te begrijpen. Sander Borgsteede en Ekram Maghroudi van Health Base ontdekten hoe het beter kan.

Meer

Vooraankondiging subsidieronde langlopend ggz-onderzoek

Programmabeeld Onderzoeksprogramma GGz

In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg is aangekondigd dat het Onderzoeksprogramma GGz naar verwachting voor de periode 2019-2022 wordt voortgezet. Daarom publiceert het onderzoeksprogramma in november 2018 een subsidieoproep voor langlopend ggz-onderzoek onder voorbehoud van financiering.

Meer

Tweede subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg opengesteld

Afbeelding van SG Erik Gerritsen
Boodschap van SG Erik Gerritsen aan alle actieonderzoekers

Vandaag is de oproep voor de tweede subsidieronde van het programma Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg opengesteld. Net zoals bij de eerste oproep wordt in het programma naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website