Nieuws

Vier projecten Grote Trials van start

Medicatie

Recentelijk zijn de vier projecten van start gegaan, die binnen de eerste Grote Trials Ronde van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) subsidie hebben ontvangen.

Meer

Nieuwe subsidieoproepen verward gedrag

Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Vraag dan nu subsidie aan. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 12 september 2017 om 14.00 uur.

Meer

Uitkomst Memorabel subsidieronde 5 bekend: 28 dementieprojecten gehonoreerd

ZonMw heeft 28 subsidieaanvragen voor dementieonderzoeksprojecten gehonoreerd. Dit is de uitkomst van de vijfde subsidieronde van Memorabel. Het onderzoeksprogramma Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Alzheimer Nederland financiert mee aan een aantal projecten.

Meer

Informatiebijeenkomst DO & GGG terugzien? Dat kan!

Vrouw presenteert voor groep mensen

De programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen organiseerden 6 juli een infobijeenkomst over de subsidierondes die (gaan) plaatsvinden. Dit jaar was de mogelijkheid online (en actief) deel te nemen aan de bijeenkomst, deze beelden zijn online geplaatst. Ook benieuwd naar de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag? Lees dan verder of kijk de beelden terug!

Meer

Onderzoek naar ‘onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving’ begin 2018 van start

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft, als onderdeel van de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, 3 aanvragen gehonoreerd binnen het thema ‘onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving’.

Meer

Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg mag van start

In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw met de uitvoering van het nieuwe programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018 – 2020). Dit nieuwe programma heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de extramurale hulpmiddelenzorg.

Meer

Gehonoreerde projecten 2e ronde Vakkundig aan het werk

In de 2e subsidieronde van het programma Vakkundig aan het werk zijn 23 subsidieaanvragen ingediend en zijn onlangs 12 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van 2 miljoen. Het doel van het programma is gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden.

 

Meer

Vetcel-stress veroorzaakt jojo-effect bij afvallen

Op gewicht blijven na afvallen blijkt lastig. Tot wel 80% van de mensen gaat binnen twee jaar weer terug naar het oude gewicht. Vetweefsel in het eigen lichaam draagt sterk bij aan de kans om opnieuw aan te komen na een afvalpoging.

 

Meer

Tomosynthese in bevolkingsonderzoek borstkanker?

Welke kennis is nodig om een advies op te stellen over de opname van tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker? Over deze vraag organiseerde ZonMw samen met de Gezondheidsraad en het RIVM een expertmeeting.

Meer

Belangrijk onderzoek opnieuw doen dankzij Replicatiestudies

Voor het eerst financiert NWO 9 projecten uit de gezondheids- en sociale wetenschappen waarmee onderzoek van anderen opnieuw worden uitgevoerd. Het gaat om onderzoek dat in het verleden de basis vormde voor vervolgonderzoek of een belangrijke plaats heeft ingenomen in onderwijs, beleidsvorming of het publieke debat. Door dergelijk ‘hoeksteenonderzoek’ te repliceren wil NWO bijdragen aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de...

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website