Nieuws

Beantwoording kennisvragen Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde: 7 projecten van start

Illustratie van huisarts en patient in wachtkamer

In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk. Het stimuleren van het gebruik van deze resultaten is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Meer

6 wetenschappers ontvangen NWO-Vici voor medische wetenschappen en zorginnovatie (ZonMw)

6 vooraanstaande wetenschappers ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen op het terrein van medisch onderzoek en zorginnovatie en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Meer

Waar klopt jouw verpleegkundig of verzorgend hart voor?

Kloppend hart

In Nederland vormen ruim 350.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden het hart van de zorg. Met elkaar kunnen we het hart van de zorg gezond houden. Het hart van jou, van de maatschappij en de volgende generatie. In 4 vlogs vertellen deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0 waar hun verpleegkundig onderzoekshart sneller voor klopt. Waar klopt jouw verpleegkundig of verzorgend hart sneller voor?

Meer

Update NWO-netwerk hack en mogelijke gevolgen

Door de NWO-netwerk hack zijn de NWO applicaties voor onbepaalde tijd onbenaderbaar. De ZonMw systemen functioneren normaal, maar de NWO-hack heeft ook gevolgen voor gezamenlijke subsidierondes.

Meer

Verpleegkundig leiderschap: hoe oefen je invloed uit?

Lamp uit de tijd van Florence Nightingale met de tekst 'Laat je licht schijnen'

Hoe oefen je als verpleegkundige of verzorgende invloed uit op de ontwikkeling van je vak, het beleid en de financiering in de zorg? In deze animatie laten deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0 hun licht schijnen op hoe we met elkaar het hart van de zorg gezond kunnen houden.

Meer

Vooraankondiging subsidieronde FMS kennishiaten op het gebied van behandeling COVID-19

Begin maart 2021 publiceert ZonMw de nieuwe subsidieoproep op het gebied van behandeling bij COVID-19.

Meer

Waarom het goed is om te beseffen dat er een -medisch- verschil is tussen mannen en vrouwen

Aranka Ballering (26) uit Alphen doet onderzoek naar het verschil tussen mannen en vrouwen bij veel voorkomende lichamelijke gezondheidsklachten. Ze komt tot de conclusie dat er inderdaad verschillen zijn, maar dat het niet gemakkelijk aan te tonen is in hoeverre het door biologische of genderverschillen komt. Lees het interview in het AD

Meer

Vier gehonoreerde projecten binnen GGH

GGH programmabeeld

In open ronde 3 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is aan vier projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelenzorg in de thuissituatie.

Meer

Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijst uit dat de wet het bereiken van de gestelde doelen - het versterken van de positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van zorg - daadwerkelijk bevordert. Maar laat ook zien dat er nog punten ter verbetering zijn.

Meer

Internetconsultatie concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’

Met deze internetconsultatie geven we gelegenheid feedback te geven op het concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. U kunt reageren tot vrijdag 26 februari 2021.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website