Nieuws

Neem jij een teek mee terug van je zomervakantie?

kinderen op camping

De kans is niet heel groot maar teken kunnen ziekten veroorzaken met vervelende gevolgen. Zorg er dus voor dat je geen lyme of andere ziekten die teken overdragen, als souvenir mee terug neemt.

Meer

Neelie Kroes en Hester den Ruijter bij Jinek: het vrouwenhart

Dagelijks sterven 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Tijdens de uitzending van Jinek Live van 9 juli zijn er dus 2 vrouwen overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten, berekende Eva Jinek. Onderzoeker Hester den Ruijter en Neelie Kroes vroegen tijdens de liveshow aandacht voor het vrouwenhart en de noodzaak van meer onderzoek.

Meer

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van start

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) is van start. Het ministerie van VWS heeft ZonMw hiervoor de opdracht gegeven. Met dit programma bouwt ZonMw de komende jaren samen met relevante stakeholders verder aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning. En wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd.

Meer

Laatste ronde Sportimpuls: 145 projecten in de startblokken

Bij de allereerste ronde van Sportimpuls in 2012 ontving ZonMw nog meer dan 900 subsidieaanvragen. In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 projecten die hun uiterste best gaan doen om mensen in beweging te krijgen.

Meer

Take-off: 4 Life Sciences projecten gehonoreerd

Take-off logo

Voor de subsidieoproep vroegefasetrajecten binnen het Take-off programma hebben vier Life Science projecten in de voorjaarsronde financiering ontvangen. Deze vier aanvragen zijn allemaal fase 1 studies – ook wel haalbaarheidsstudies.

Meer

Aankondiging tweede tranche Maatschappelijke Diensttijd

Zoals aangekondigd gaat de tweede tranche van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd nog dit jaar open. De deadline voor het indienen van uw subsidieaanvraag is op dinsdag 9 oktober 2018.

Meer

Subsidieoproep Microplastics & Health: onderzoek naar de gezondheidseffecten

microplastics

De subsidieoproep Microplastics & Health staat online! In deze oproep worden kortlopende onderzoeksprojecten naar gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics gefinancierd.

Meer

Veel aandacht voor eerste evaluatie Jeugdwet

Op donderdag 28 juni heeft de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden een juridisch congres naar aanleiding van de Eerste evaluatie Jeugdwet georganiseerd. Op deze dag werden de juridische uitkomsten van de wetsevaluatie Jeugdwet nader toegelicht en bediscussieerd. Uit het grote aantal deelnemers aan deze dag blijkt de betrokkenheid van professionals uit het werkveld bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Meer

Genomineerden Medische Inspirator prijs 2018 bekend!

logo mip

Twee onderzoeksprojecten waarin onderzoekers en patiënten samenwerken, gaan strijden om de Medische Inspirator prijs.

Meer

Grijp uw kans: nieuwe ronde implementatie wijk-GGD’er

Schaduwportretten van de verschillende partijen in het sociaal domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt opnieuw 20 gemeenten bij de invoering van een wijk GGD’er. Op donderdag 13 september 2018 vindt een aftrapbijeenkomst plaats bij het CCV.

Meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website