Nieuws

Tappen uit een ander vaatje op Texel

Meer gezondheid in plaats van meer zorg. Zo probeert Texel de toenemende vergrijzing en tekorten in de zorg het hoofd te bieden. Vele betrokkenen slaan de handen ineen met het programma Gezond Texel 2030. En met succes. De breed gedragen plannen krijgen steeds meer handen en voeten op het eiland.

Meer

Inspiratiewijzer voor gemeenten die hun aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie willen versterken

Vandaag publiceren wij de inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dit e-magazine bevat aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten en hun partners, die willen werken aan het versterken van hun aanbod van dagactiviteiten. De inspiratiewijzer is onderdeel van het gelijknamige programma, waarvan sinds 6 december 2021 een subsidieoproep open staat.

Meer

1,4 miljoen euro voor verminderen van ziekenhuis­opnames door medicatie

Een team van zestien Nederlandse ziekenhuizen krijgt een subsidie van 1,4 miljoen euro van ZonMw. Zij gaan onderzoeken of ze heropnames in het ziekenhuis waarbij medicatie een rol speelt kunnen verminderen. Daartoe zetten ze teams in, bestaande uit een arts en een ziekenhuisapotheker. Die teams stemmen de medicatie vlak voor het ontslag van de patiënt af met alle betrokken specialisten, de huisarts, de apotheker en de patiënt zelf.

Meer

Aanvullende financiering voor het COVID-19 deelprogramma Behandeling

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft eind november 2021 aanvullende financiering beschikbaar gemaakt voor het COVID-19-deelprogramma Behandeling van ZonMw. Met deze uitbreiding bouwen we voort op de lopende trajecten binnen het deelprogramma op het gebied van onderzoek en infrastructuur voor de behandeling van COVID-19. Hiermee wordt in het deelprogramma ook een fundament gelegd dat bijdraagt aan pandemic preparedness.

Meer

Hoe belangrijk is een gezonde leefstijl in de strijd tegen corona?

Groente, vlees, vis en fruit uit een supplement

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot COVID-19. Zo blijkt overgewicht een rol te spelen in het beloop van COVID-19. Wij hebben het Lifestyle4Health platform verzocht om met een aantal partners een kennisinventarisatie te verrichten in het kader van ons COVID-19 programma.

Meer

Binnenkort opent subsidieoproep passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning

Op 21 februari 2022 opent het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) een nieuwe subsidieoproep. Werkt u in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u de uitdaging aangaan om passende zorg te bevorderen binnen uw praktijkorganisatie? Dan is deze subsidieoproep wellicht iets voor u.

Meer

Integrale ouderenzorg dankzij leernetwerken

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het mbo- en hbo-onderwijs? Project ‘Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken’ ging aan de slag in een tweejarig project waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren.

Meer

Ouderenzorgnetwerk Dichteren: ‘Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen.’

In Ouderen Zorg Netwerk Dichteren in Doetinchem participeren oudere wijkbewoners op gelijke voet met huisartsen, wijkverpleegkundigen en buurtcoaches. Ze hebben een vaste plek in het multidisciplinair overleg. Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen. Zo zorgen ze samen dat ouderen langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen en manager blijven van hun eigen leven.

Meer

Sneller en slimmer met CHIM-studies

Meta Roestenberg, Louis Bont, Else Bijker en Dimitri Diavatopoulos

Bij CHIM-studies (Controlled Human Infection Model) worden proefpersonen volgens een protocol opzettelijk geïnfecteerd met een ziekteverwekker. Onderzoekers bestuderen het immuunsysteem of de werking van een mogelijke therapie.

Meer

Onderzoek naar stamcellen om jonge kankerpatiënten weer vruchtbaar te maken

Jongens die chemotherapie krijgen tegen kanker zijn later vaak onvruchtbaar. Ans van Pelt ontwikkelde met steun van ZonMw een manier om stamcellen op te kweken uit een stukje ingevroren weefsel van hun eigen testikel. Bij muizen is het gelukt om deze cellen terug te plaatsen in een testikel. Deze muizen krijgen gezonde nakomelingen. Nu is de tijd aangebroken om de therapie voor mensen te ontwikkelen.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website