Wat leuk dat je je aanmeldt voor het online Innovatiecafé Patiëntparticipatie bij innovatie op donderdag 3 februari 2022 van 15.00 - 16.45 uur.
Om je aanmelding te voltooien, hebben we je contactgegevens en je voorkeur voor de ronde tafel nodig.

Let op: je wordt bij één ronde tafel ingedeeld, we doen ons best je in te delen bij jouw voorkeur. Aanmelden voor een ronde tafel is niet verplicht, je kunt ook enkel bij het plenaire gedeelte aanwezig zijn. Geef dit aan bij de eerste en tweede keuze.

Contactgegevens
Ronde tafels
- Patiëntparticipatie op de IC: familieleden, verpleegkundigen en patiënten verbinden. Door Rob Tieben (Post-IC)

Patiëntparticipatie gaat om gedrag, motivatie en activatie: hoe verleiden we patiënten keer op keer om iets te doen dat op de lange termijn goed voor ze is. In deze sessie delen we inzichten over dit vraagstuk vanuit het Post-IC dagboek, een sympathiek dagboek voor de Intensive Care. Daarnaast onderzoeken we welke design principes toegepast kunnen worden in andere casussen of contexten, en verkennen we uitdagingen van deelnemers.

- Het verhaal vanuit patiëntperspectief: Welke verbetering is nodig bij de implementatie van zorginnovaties? Door René Luigies

Ervaringsdeskundigen zijn (toekomstige) gebruikers van nieuwe zorginnovaties. Ervaringsdeskundigen kunnen gevonden worden in de vele patiëntenorganisaties die Nederland kent, via focusgroepen of anderszins. Hoewel er de afgelopen jaren wat dit aspect betreft veel verbetering te signaleren valt, is er nog zeker ruimte voor verdere verbetering.
Nog steeds (te) veel zorginnovaties worden bedacht vanachter de tekentafel. Het ontbreekt nog te veel aan de "why", waarom is een zorginnovatie gewenst? Die "why" vraag kan het best opgehaald worden bij de gebruiker zelf: waarom zou die een zorginnovatie gaan gebruiken? In dit ronde tafel gesprek zullen wij nader ingaan op deze aspecten vanuit patiëntenperspectief die essentieel zijn voor een succesvolle implementatie van zorginnovaties.

- Digitalisering en beperkte gezondheidsvaardigheden. Door Chandra Verstappen & een taalambassadeur (Pharos)

Hoe betrek je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij jouw zorginnovatie? Chandra Verstappen (Pharos) neemt je mee in de facts en figures samen met een taalambassadeur die niet goed kan lezen en schrijven. Hoe kom je in contact met laaggeletterden bijvoorbeeld? Maar ook: hoe zorg je er als zorgprofessional voor dat iedereen gebruik kan maken van de PGO? Chandra geeft je interessante voorbeelden en gaat in gesprek met de taalambassadeur die op zijn beurt tips geeft over hoe je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunt benaderen, zodat zij niet buiten de boot vallen.
Privacy
Naar aanleiding van de wetgeving van 25 mei 2018 vragen wij u toestemming voor uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u lezen op www.zonmw.nl/privacy
Verzenden
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website