Integratie van een sekse- en gendersensitieve aanpak in gezondheids(zorg)onderzoek vergroot de waarde en maatschappelijke relevantie ervan. De bundeling van kennis en expertise op dit onderwerp zorgt voor het ontstaan van een duurzame ondersteuningsinfrastructuur in de onderzoekspraktijk. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid wil projecten initiëren die hieraan bijdragen.

Onderwerpen

  • Verankering van sekse en gender in onderzoek
  • (Bio)medisch onderzoeksdomein
  • Public health onderzoeksdomein
  • GGZ onderzoeksdomein

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Geplaatst op

18 januari 2022

Deadline

23 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verankering van sekse en gender in onderzoek (pdf) 224 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep heeft als doel de onderzoekspraktijk voor gezondheids(zorg)onderzoek meer sekse- en gendersensitief te maken door structurele toepassing en verankering van hiervoor ontwikkelde methodieken, instrumenten en infrastructuren in gezondheids(zorg)onderzoek. De oproep richt zich daarbij op drie onderzoeksdomeinen om dit implementatievraagstuk op te pakken: (bio)medisch onderzoek, public health en GGZ.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal €150.000,- per onderzoeksdomein ((bio)medisch, GGZ en Public Health) aangevraagd worden voor een project met een looptijd van maximaal 36 maanden. Projecten moeten gericht zijn op de verankering van sekse en gender in onderzoek in het gekozen onderzoeksdomein. Een project heeft de ambitie om een landelijke ontwikkeling binnen het onderzoeksdomein op gang te brengen.

Randvoorwaarden

Het projectonderwerp betreft één van de volgende domeinen: (bio)medisch onderzoek, public health, GGZ. Het project heeft de ambitie op één van deze drie domeinen een landelijke ontwikkeling op gang te brengen: de activiteiten en het resultaat overstijgen de instellings- of organisatiegrenzen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines, die in de samenstelling van de projectgroep duidelijk moet worden. Ook moet in de aanvraag de relevantie van een rol voor de doelgroep(vertegenwoordiging)/cliënt/patiënt zijn gemotiveerd.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van) de subsidie. Samenwerking met andere partijen wordt gestimuleerd.

Budget

In deze subsidieronde

  • Kan maximaal €150.000,- per project worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal drie jaar (36 maanden).
  • Bijdragen van derden is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.

Het totaalbudget voor deze ronde bedraagt €450.000,-. Er zal maximaal één project per benoemd onderzoeksdomein gefinancierd worden binnen deze subsidieronde.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 juni 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verankering van sekse en gender in onderzoek (pdf) 224 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Stroet of Miranda van Duijn. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Carine Stroet

Programmamanager

+31 70 349 50 21
gender@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn

Senior programmamanager

+31 70 349 53 65
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website