In de gehandicaptenzorg zijn effectieve methodieken en interventies ontwikkeld die bijdragen aan betere zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Deze interventies worden vaak nog onvoldoende gebruikt in de zorgpraktijk. Hierdoor ontstaat een kloof tussen wat is ontwikkeld in onderzoek en wat wordt toegepast in de praktijk.

Onderwerpen

  • Gehandicaptensector
  • Implementatie
  • Opschaling
  • Gewoon Bijzonder
  • Interventies

 

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

6 maart 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleringssubsidie GB_implementeren in de gehandicaptenzorg_DEF (pdf) 227 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op het toepassen c.q. implementeren van reeds ontwikkelde interventies (denk hierbij aan een aanpak, methode, programma, ondersteunings-, begeleidings- of behandelvorm, bepaalde tools of handreikingen) in gehandicaptenzorginstellingen. Het kan gaan om interventies die ontwikkeld zijn binnen het programma Gewoon Bijzonder, interventies die opgenomen zijn in de Databank Erkende Interventies van Vilans, of andere evidence-based interventies die te vinden zijn op het Kennisplein Gehandicaptensector, bijvoorbeeld in de leidraden Ouderen in het Vizier, EMB in het vizier, NAH in het vizier of LVB en verslaving in het vizier.
Naast de daadwerkelijke implementatie, zou (middels een beperkte voor- en nameting) een evaluatie van het implementatietraject moeten plaatsvinden.

 

Randvoorwaarden

Een subsidieaanvraag komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien aan de volgende randvoorwaarden is voldaan:

  • Het project gaat over de implementatie en borging van een interventie in de gehandicaptenzorg.
  • Er is aantoonbaar (bestuurlijk) draagvlak voor de implementatie van de interventie binnen de zorgorganisatie.
  • Voor de implementatie van de betreffende interventie heeft de subsidieaanvrager niet al elders subsidie ontvangen.

Wie kan aanvragen?
Nederlandse gehandicaptenzorginstellingen kunnen aanspraak maken op de stimuleringssubsidie.

Budget
In deze subsidieronde kan maximaal € 40.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Zorgkosten zijn niet subsidiabel.
Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 600.000,-.

 

Aanvraag indienen

U kunt van 3 april 2023, 14.00 uur t/m 18 april 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleringssubsidie GB_implementeren in de gehandicaptenzorg_DEF (pdf)

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website