ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten.

Onderwerpen

 • Talent
 • Arts-onderzoeker
 • Vernieuwend onderzoek
 • Eigen onderzoeksgroep
 • Doelmatigheidsonderzoek (DO)
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

Onderdeel van programma

Klinische Fellows

Geplaatst op

18 februari 2020

Deadline

18 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Klinische Fellows 2019 (pdf) 273 KB

Doel subsidieoproep

LET OP: De ronde Klinische Fellows staat opnieuw open voor projectideeën. Verruimende voorwaarden zijn van toepassing. Kijk hiervoor op de ZonMw website en de FAQ!

In dit programma krijgen jonge gepromoveerde clinici de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. Gepromoveerde medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, (verpleeg)huisartsen en jeugdartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal- en specialisten ouderengeneeskundige, klinisch chemici of dierenartsen met ervaring op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen een aanvraag indienen.
Vanuit de programma’s ”Doelmatigheidsonderzoek” (DO) en “Goed Gebruik Geneesmiddelen” (GGG) is er in deze ronde extra budget beschikbaar om elk één talentvolle jonge medisch specialist een Klinisch Fellowship te bieden.

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidie bedraagt maximaal €200.000. Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000 beschikbaar.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers (en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen).
  • Gehonoreerde aanvragers uit de vorige rondes van Klinische Fellows zijn uitgesloten van deelname;
  • Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen per Klinische Fellow ronde;
  • Een aanvrager mag binnen het Klinische Fellows programma maximaal twee keer een aanvraag indienen;
  • Een aanvraag mag niet tegelijkertijd met andere subsidievormen, zoals de Vernieuwingsimpuls het aanvraagproces doorlopen.
 • De aanvrager is geen gevestigd groepsleider en heeft nog niet eerder grote onderzoekssubsidies als PI verkregen waarmee een eigen onderzoeksgroep opgezet is. Uit de aanvraag moet duidelijk een eigen op te zetten onderzoekslijn naar voren komen, waarvoor ondersteuning met een Klinisch Fellowship noodzakelijk is.
 • De aanvrager verricht klinische taken naast het wetenschappelijk onderzoek.
 • Het onderzoeksvoorstel betreft een klinisch en fundamenteel van aard wetenschappelijk onderzoek met een aanwijsbare relevantie voor verbetering van de patiëntenzorg.

Budget

Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000 beschikbaar. 

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 18 juni 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet. Download alle informatie

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Klinische Fellows 2019 (pdf) 273 KB

Format inbeddingsgarantie KF 2019

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Adee Bodewes Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website